TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Cyfrowe świętokrzyskie

Ruszył system Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – w jednym miejscu zostały zgromadzone dane cyfrowe dotyczące zagospodarowania przestrzennego, geodezji, przestrzenna baza terenów inwestycyjnych, mapy glebowo – rolnicze czy hydrograficzne.  Dane będą powszechnie dostępne poprzez geoportal województwa oraz 13 portali powiatowych.

Pod koniec lipca, w trakcie konferencji „Świętokrzyskie w geoprzestrzeni i e-usługach”, pomiędzy województwem świętokrzyskim a 13 powiatami i 102 gmin zostały podpisane  porozumienia o  współdziałaniu w zakresie utrzymywania i rozwijania Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, pt. „System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” (SIPWŚ).
Utworzony w ramach projektu System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego gromadzi szeroko rozumiane dane przestrzenne oraz opisowe w  postaci różnorodnych map i baz danych, m.in. obejmuje wszystkie zasoby Wojewódzkiego Ośrodka Geodezji i Kartografii, z Regionalną Mapą Numeryczną Województwa Świętokrzyskiego stanowiącą podstawę systemu, oraz – poprzez współpracę z powiatami – dane z powiatowych ośrodków geodezji.
– System pozwala na ich wyszukiwanie, przeglądanie, pobieranie, przetwarzanie, analizowanie, a także uruchamianie usług danych przestrzennych świadczonych drogą elektroniczną – mówi marszałek Adam Jarubas. – W ramach projektu utworzone zostały geoportale na poziomie wojewódzkim oraz w każdym z 13 powiatów, które świadczą usługi dostępu do baz danych Systemu Informacji Przestrzennej.
Funkcjonalność Systemu SIPWŚ jest zwiększona poprzez zastosowanie modułów tematycznych, które gromadzą i udostępniają dane oraz pozwalają na wykonywanie złożonych analiz przestrzennych dotyczących prognozowania i modelowania przestrzeni województwa zarówno w ujęciu przyrodniczym, technicznym jak i gospodarczo-społecznym. W przyszłości będą one  rozbudowywane o kolejne potrzebne użytkownikom obszary.
Obecnie system dysponuje 20-oma standardowymi modułami mającymi zastosowanie m.in. w ewidencji ludności, planowaniu przestrzennym, zarządzaniu kryzysowym, ochronie środowiska i geodezji.  Wdrażane są kolejne, obejmujące fundusze unijne, inwestycje samorządowe, ekologię, turystykę, zabytki, aktywność zawodową i działalność socjalną oraz transport, komunikację i działalność społeczną.
Projekt „Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Kosztował 25 mln złotych.
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Zdjęcie: aratubaonline.com

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...