Cyberbezpieczeństwo sieci 5G: ENISA opracuje program certyfikacji

208

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA dostała od Komisji Europejskiej polecenie przygotowania procesu certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla sieci 5G, który pomoże przeciwdziałać zagrożeniom związanym z technicznymi słabościami sieci. Certyfikacja znacząco wpływa na bezpieczeństwo sieci i odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu zaufania do usług cyfrowych, ale w obecnym stanie prawnym w Europie istnieją różne jej warianty. ENISA ma uporządkować ten stan rzeczy.

Wspólny system certyfikacji ułatwiłby przedsiębiorstwom handel transgraniczny, a klientom zrozumienie cech bezpieczeństwa danego produktu lub usługi.

Thierry Breton , komisarz ds. Rynku wewnętrznego, argumentuje: „Bezpieczeństwo jest podstawą wdrażania technologii 5G. Ogólnounijna certyfikacja, w połączeniu z innymi rodzajami środków zabezpieczających, wspiera nasze wysiłki na rzecz optymalizacji bezpieczeństwa 5G i niweluje luki techniczne. Ważne jest, aby państwa członkowskie poczyniły dalsze postępy we wdrażaniu tego zestawu narzędzi”.

Juhan Lepassaar, dyrektor wykonawczy ENISA, dodaje, że to logiczny krok wdrażania strategii UE w zakresie cyberbezpieczeństwa na cyfrową dekadę. 

Wniosek Komisji jest zgodny z aktem o cyberbezpieczeństwie, który ustanawia europejskie ramy certyfikacji cyberbezpieczeństwa, a także został zapowiedziany w nowej Strategii bezpieczeństwa cybernetycznego UE.

Źródło: ec.europe.eu