TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Cyberbezpieczeństwo RP

 
Jak wynika z najnowszych danych Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK, w ostatnich latach wzrosła cyberprzestępczość.
– Polska będzie miała zdolność do tego, by zapewnić bezpieczeństwo funkcjonowania obywateli, podmiotów gospodarczych i instytucji państwowych w obszarze cyberprzestrzeni. – powiedział Piotr Januszewicz z Ministerstwa Cyfryzacji.
Zaznaczone zostało, że jest to główny cel strategii, lecz jest on podzielony na 4 części, m.in. koordynacja na poziomie krajowym, koordynacja zarządzania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Chodzi tutaj o stworzenie systemu wymiany informacji, dzielenia się nią, jej zasobami i zdolnościami w zakresie przeciwdziałania materializacji zagrożeń, które mogą pochodzić z cyberprzestrzeni.
Juliusz Brzostek wyjaśnił, że sposób walki z niebezpieczeństwami, które dotykają obywateli w cyberprzestrzeni był do tej pory prowadzony w sposób rozproszony i wiele jednostek indywidualnie czuło się odpowiedzialnych za różne obszary cyberprzestrzeni. Brakowało więc pewnej spójności, koordynacji i współpracy. W jego opinii, pojawienie się Strategii spowoduje także zarysowanie się pewnych ścieżek i kierunków działania.
Mirosław Maj podkreślił z kolei, że zarówno Światowe Dni Młodzieży, szczyt NATO, jak i wprowadzenie programu 500+ wskazały, że działania związane z cyberbezpieczeństwem były udane.
Źródło: http://www.polskieradio.pl/130/4503/Artykul/1741764,Rzad-zakonczyl-prace-nad-Strategia-Cyberbezpieczenstwa-RP

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze