TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Cyberbezpieczeństwo dla MiŚOT-ów także na PLNOG

15 i 16 maja odbędzie się w Krakowie 31. konferencja PLNOG, na której Grupa MiŚOT będzie obecna. Specjaliści z działu handlowego zapraszają do odwiedzenia stoiska, gdzie uczestnicy będą mogli zapoznać się ze wszystkimi projektami Grupy, natomiast specjaliści ze spółki Projekt MdS Maciej Linscheid i Marcin Zemła wygłoszą prelekcję zatytułowaną “Cyberbezpieczeństwo w Grupie MiŚOT: opis produktów, zakres działania, proponowane rozwiązania”. Oczywiście będzie też można porozmawiać z nimi na temat cyberbezpieczeństwa.

Projekt MdS to jedna ze spółek Grupy MiŚOT wyspecjalizowana w produktach związanych z bezpieczeństwem cyfrowym oraz radzeniu sobie z obowiązkami nakładanymi na przedsiębiorców telekomunikacyjnych w związku z ochroną danych osobowych.

Podmiot w oparciu o autorski system ochrony cyberbezpieczeństwa dla t-SEC świadczy już usługi dla małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. W ofercie znaleźć można: monitorowanie ruchu sieciowego operatora wraz z ochroną antyDDOS i blackholing, zarządzanie incydentami, generowanie raportów i wykrywanie zagrożeń, funkcjonalność IPS, DDoS drubbing, IDS, machine learning i predykcję ruchu. Spółka świadczy również usługi inspektora danych osobowych, pełnomocnika ds. bezpieczeństwa, konsultacje bezpieczeństwa i RODO, zarządzanie incydentami, szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, audyty i pentesty, analizy poincydentalne oraz obsługę podmiotów  UOK.

Znaczna część usług dopasowywana jest do potrzeb MiŚOT-a, można powiedzieć, że jest szyta na miarę, w zależności od wielkości firmy, generowanego ruchu oraz wielu innych czynników. Specjaliści z działu handlowego Grupy MiŚOT chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania oraz zaproponują rozwiązanie najbardziej korzystne dla danej firmy.

Grupie MiŚOT we wszystkich realizowanych projektach przyświeca idea, by znaleźć najbardziej korzystne dla małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych rozwiązania odpowiadające ich potrzebom. Jeśli masz pytanie, należy je kierować na adres: handlowy@misot.pl.

Aleksandra Czerech
Aleksandra Czerech
Marketerka z krwi i kości, która od ponad dziesięciu lat wspiera małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych w budowaniu strategii, przewagi konkurencyjnej oraz komunikacji z klientem. W Grupie MiŚOT zajmuje się wsparciem realizowanych projektów w obszarze marketingu.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze