Co przyniesie transformacja energetyczna?

Jednym z priorytetów w polityce Unii Europejskiej jest transformacja energetyczna czyli zmiany prowadzące do zielonej gospodarki i większego korzystania z OZE (Odnawialnych Źródeł Energii). Przedsiębiorstwa również zainteresowane są tym tematem nie tylko ze względów ekologicznych, ale także ekonomicznych. I chociaż wiadomo, że przejście na zieloną energię przynosi wiele korzyści, to wciąż niewielka jest świadomość tego, jakie jest to wyzwanie dla polskich firm.

W trakcie konferencji „ABC transformacji energetycznej polskiego przemysłu: jak skutecznie poprawiać efektywność energetyczną?” rozmawiano o tym, jakie zmiany dla biznesu przyniesie transformacja energetyczna. Konferencje zorganizował Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan we współpracy z Europe Direct Kielce i Enterprise Europe Network (przy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.).

Jak firmy skorzystają na transformacji energetycznej?

Transformacja energetyczna to wyzwanie dla polskich firm, jednak jej sprawne przeprowadzenie i przejście na zieloną energię może przynieść wiele korzyści. Jest to chociażby obniżenie kosztów energii, co przy rosnących cenach energii elektrycznej jest jeszcze bardziej istotne. Kolejną korzyścią jest podniesienie efektywności energetycznej. Do tego dochodzi jeszcze zapewnienie bezpieczeństwa dostaw, gdy firma nie musi obawiać się przerw w dostawie energii, które mogą powodować przestoje w funkcjonowaniu firmy i duże straty.

To wszystko pozwoli polskich firmom na utrzymanie konkurencyjności na rynkach europejskich i światowych. Tego oczekują obecni konsumenci.

– Konsumenci i kontrahenci wymagają zielonych certyfikatów, zielonej energii. Transformacja już jest faktem – mówił Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Dlatego podkreślił, że transformację energetyczną należy przeprowadzić jak najszybciej, właściwie natychmiast.

Transformacja energetyczna – jak zrobić to skutecznie?

Jakub Safjański, ekspert i dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu Lewiatana mówił o tym, jak skutecznie przeprowadzić transformację energetyczną.

Pierwszym krokiem powinno być przeprowadzenie audytu energetycznego. Świadomości posiadanego bilansu energetycznego pozwala na zaplanowanie efektywnej transformacji energetycznej. Można na jego podstawie przeprowadzić analizę kosztów i oszczędności, co jest czasochłonnym, ale koniecznym etapem zmiany.

Istotne są inwestycje w zintegrowane systemy, co pozwala na jeszcze skuteczniejsze i bardziej efektywne korzystanie z zielonych źródeł energii. Taki systemem są chociażby fotowoltaika w połączeniu z magazynem ciepła.

Źródło: lewiatan.org