Chcesz mieć akcje MiŚOT SA – wyznacz pełnomocnika [AKTUALIZACJA]

555
Zarząd MiŚOT SA. Od lewej: Adam Kossowski, Krzysztof Czuszek, Sebastian Kachel

Mali i średni operatorzy telekomunikacyjni współpracujący z Grupą MiŚOT mają jeszcze kilka dni na zgłoszenie pełnomocników, z którymi będą załatwiane sprawy organizacyjne i techniczne związane z udostępnieniem akcji MiŚOT SA. Jeśli ktoś jeszcze nie dopełnił formalności, warto natychmiast znaleźć korespondencję, która dotarła do operatorów w połowie września i odpowiedzieć na nią. Odzew potencjalnych akcjonariuszy jest bardzo duży. 

– Przed rokiem rozpoczęliśmy budowę Grupy MiŚOT, która czerpie z dorobku Stowarzyszenia e-Południe. Zgodnie z deklaracjami zarządu Stowarzyszenia e-Południe, spółka będzie należeć i pracować dla małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych – mówi Adam Kossowski, prezes MiŚOT SA. 

Jeszcze w ubiegłym roku zostały przygotowane propozycje zmiany statutu spółki akcyjnej, sporządzona została aktualizacja wycen wartości podmiotów przeznaczonych do wniesienia do niej aportem. Pod koniec roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT SA. 11 maja br. sąd zarejestrował zmiany w statucie spółki.

– Otwarło to drogę do udostępnienia akcji MiŚOT-om, którzy docelowo obejmą do 61 proc. akcji – informuje Sebastian Kachel, wiceprezes MiŚOT SA. 

Akcje spółki będą udostępnione osobom fizycznym. Gwarantuje to większą stabilność w akcjonariacie, gdyż podmioty gospodarcze podlegają częstym zmianom właścicielskim, co mogłoby wpływać na bezpieczeństwo prawne i wizerunek naszej wspólnej spółki. Przydział akcji dla poszczególnych osób fizycznych z danej firmy (właścicieli, wspólników, akcjonariuszy) odbywać się będzie w oparciu o ich decyzje i ustalenia korporacyjne.

– W celu sprawnego przeprowadzenia udostępnienia akcji opracowaliśmy projekt modelu przydziału, w którym zamierzamy uwzględnić wieloletnią współpracę ze Stowarzyszeniem e-Południe i zakup produktów spółek Grupy MiŚOT – mówi Krzysztof Czuszek, wiceprezes MiŚOT SA.

We wrześniu MiŚOT SA zwróciła się do współpracujących z grupą operatorów z prośbą o wskazanie pełnomocnika z każdej firmy, delegowanego zgodnie z obowiązującymi w danej spółce aktami prawnymi i przepisami prawa, do kontaktu we wszelkich kwestiach organizacyjnych i technicznych dotyczących udostępniania akcji.

W przypadku, gdyby ktoś nie otrzymał korespondencji w tej sprawie, warto skontaktować się mailowo (akcje@misot.pl) lub telefonicznie: (+48) 321 000 321 ze Stowarzyszeniem e-Południe, które będzie udostępniać akcje.

[AKTUALIZACJA: Oświadczenie Grupy MiŚOT]

Szanowni Państwo,

W połowie września poprosiliśmy małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych o wyznaczenie pełnomocników, z którymi będziemy załatwiać sprawy techniczne i formalne związane z udostępnieniem akcji. Cieszymy się, że odzew i zainteresowanie jest bardzo duże!

Ponieważ chcemy jak największej liczbie MiŚOT-ów dać szansę na wskazanie pełnomocnika, a także szczegółowo rozwiązać indywidualne sprawy, o których piszecie do nas, wydłużamy okres zbierania pełnomocnictw do 10 października.

W przypadku, gdyby ktoś nie otrzymał korespondencji w tej sprawie, warto skontaktować się z nami mailowo (akcje@misot.pl) lub telefonicznie: (+48) 321 000 321

Grupa MiŚOT