Cenzura internetu. Szef UOKiK będzie mógł blokować strony?

fot. Pixabay

Czy prezes UOKiK zyska nadzwyczajne uprawnienia? Do konsultacji trafił właśnie projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zgodnie z nim szef Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie mógł blokować strony internetowe i kupować towary do testowania jako tajemniczy klient.

W uzasadnieniu projektu wyjaśniono, że jego celem jest dostosowanie polskiego prawa do unijnego rozporządzenie CPC w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów.

W projekcie założono, że prezes UOKiK będzie mógł usuwać treści lub blokować strony internetowe, które naruszają prawa konsumentów. Może też nakazać umieszczanie na tych stronach ostrzeżeń. Ponadto w przypadku podejrzenia naruszenia interesów konsumentów, kontrolerzy urzędu będą mogli kupować towary lub usługi w celu ich przetestowania. Będą mogli zachowywać jak tajemniczy klient, czyli ukryć swoją tożsamość.

Przy testowaniu produktów prezes UOKiK będzie mógł się zwrócić o pomoc do policji, jeśli będzie ryzyko zagrożenia życia lub zdrowia kontrolującego albo ujawnienia jego tożsamości.

Z kolei do szefa ABW prezes UOKiK będzie mógł się zwrócić o wykonanie dokumentów, bądź środków identyfikacji elektronicznej, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących kontrolującego. Chodzi o uzyskanie tzw. fałszywej tożsamości.

Policja będzie też zobowiązana do pomocy w przeszukaniach, jeśli jakaś firma naruszy interesy konsumentów.

Jeśli projekt ustawy zostanie przejęty przez Sejm, zmiany wejdą w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu, który dotyczy rejestru blokowanych domen – ten ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Źródło: PAP