Centrum Wymiany Informacji i Analiz ma podnosić kompetencje operatorów w kluczowych sektorach gospodarki

Jednym ze sposobów na podniesienie poziomu cyberbezpieczństwa gospodarki jest utworzenie ISAC – Centrum Wymiany Informacji i Analiz. Przygotowany przez NASK PIB poradnik „Modele dojrzałości ISAC – Jak budować współpracę w sektorach i podsektorach?”ma wspierać interesariuszy Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa w efektywnym rozwoju ISAC.

Information Sharing and Analysis Centre (ISAC) to centrum wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących incydentów cyberbezpieczeństwa. Centrum ma za zadanie podnosić kompetencje operatorów w sektorach kluczowych i budować zaufanie pomiędzy interesariuszami systemu cyberbezpieczeństwa.

Model opracowany przez NASK opisuje pięć kluczowych obszarów działalności:

  • Budowa zaufania
  • Zarządzanie i organizacja
  • Wymiana informacji
  • Usługi (narzędzia IT, analizy, budowanie zdolności)
  • Działania zewnętrzne

Krzysztof Silicki, zastępca dyrektora NASK i dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa i innowacji, zachwala projekt: „Zaproponowany model dojrzałości został opracowany na podstawie doświadczeń europejskich ISAC. W pracach nad publikacją wykorzystywano także doświadczenia NASK w budowie współpracy w sektorach kluczowych, objętych Ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Celem poradnika jest wskazanie możliwych kierunków rozwoju, a także konkretnych działań, które prowadzą do kolejnych etapów dojrzałości organizacji”.

Poradnik „Modele dojrzałości ISAC – Jak budować współpracę w sektorach i podsektorach?” dostępny jest na stronie NASK.

Źródło: NASK

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here