Centralny Rejestr Wyborców i jego system IT mają usprawnić głosowanie

9

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów rozpoczyna robocze konsultacje z przedstawicielami samorządu terytorialnego projektu nowelizacji Kodeksu wyborczego. Projekt przewiduje utworzenie Centralnego Rejestru Wyborców, który zastąpić ma rozproszone rejestry wyborców. Nowy system IT wykorzystywane w rejestrze ma ułatwić dopisywanie się do list wyborców poza adresem zamieszkania.

Rozproszone rejestry wyborców wykorzystywane do sporządzania spisów wyborców na wybory powszechne utrudniają możliwość zmiany miejsca głosowania. Żeby to zrobić nie tylko wyborca czy wyborczyni musi zgłosić taką potrzebę, ale również dwa samorządy muszą wymienić informacje między sobą. Czasem powoduje to opóźnienia, które w rezultacie uniemożliwiają głosowanie w odpowiednim terminie.

Nowy Centralny Rejestr Wyborców o jego system mają rozwiązać ten problem. Nie tylko zameldowanie na pobyt stały, ale również dopisanie do obwodu głosowania sprawi, że dana osoba zostanie ujęta w spisie wyborców w danym obwodzie. Jednocześnie zostanie wykreślona z dotychczasowego obwodu głosowania.

Zaświadczenie o prawie do głosowania będzie można uzyskać także poza miejscem zamieszkania. Będzie też można sprawdzić online, w którym obwodzie głosowania i którym lokalu wyborczym można głosować.

Projekt ustawy to efekt ponad rocznej pracy urzędników kancelarii, Krajowego Biura Wyborczego i analityków Centralnego Ośrodka Informatyki. Teraz odbywają się robocze konsultacje projektu z przedstawicielami samorządu terytorialnego. Prowadzi je Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Po zakończeniu prac technicznych w drodze komunikatu w Dzienniku Ustaw przez Prezesa Rady Ministrów zostanie ogłoszony termin uruchomienia Centralnego Rejestru Wyborców.

Źródło: gov.pl