KIKE domaga się równych szans MIŚOT-ów w programie FERC

25 maja dobiegł końca termin składania uwag do FERC. KIKE złożyła ich szereg za pomocą formularza online. Mocno zaakcentowała rolę MIŚOT-ów w...

Polkomtel przejmuje kontrolę nad MVNO Premium Mobile

Spółka Polkomtel, operator sieci Plus, zawarła ze spółkami PM 1 Mobile Holdings Limited oraz WBN Holding Limited list intencyjny w sprawie warunków...

Regiony domagają się większej cyfryzacji edukacji

Regiony apelują, by Europejski Komitet Regionów wezwał KE i państwa członkowskie zwiększyły wydatki na cyfryzację edukacji. To kierunek, w którym musi edukacja...

KPO, FERC i co jeszcze? Wsparcie inwestycji związanych z cyfryzacją na...

Drugi dzień Ogólnopolskiej Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej rozpoczął temat funduszy europejskich na rozwój cyfrowy. Kilka innych punktów agendy także oscylowało wokół zagadnień...

Program Cyfrowa Gmina w ramach Polskiego Ładu

Marek Zagórski, sekretarz stanu w kancelarii premiera, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa zapewnia, że program Cyfrowa Gmina będzie jednym z pierwszych działań podejmowanych...

Unijna platforma kompetencji cyfrowych

Unia Europejska postawiła sobie za cel zwiększenie kompetencji cyfrowych. Zaprezentowana przez Komisję Europejską platforma umiejętności cyfrowych ma stać się punktem odniesienia, umożliwiając...

Program InvestEU szansą na inwestycje

Wsparcie dla Polski to nie tylko 770 mld zł z funduszu odbudowy. Polskie firmy, samorządy i instytucje rządowe mogą ubiegać się o...

KPRM wyjaśnia opóźnienia SI2PEM

KPRM odpowiedziała na interpelację złożoną pod koniec marca 2021 r. Dotyczyła ona opóźnień w starcie systemu SI2PEM. System  w umowie na dofinansowanie...

Minister środowiska uspokaja: „promieniowanie 5G nie jest powodem do obaw”

Minister środowiska Jacek Ozdoba wypowiedział się w sprawie zwiększonego natężenia promieniowania 5G. Przeprowadzone pomiary wskazują, że w ostatnim czasie nie wystąpiły przekroczenia norm promieniowania...

PKP w Chmurze

PKP Intercity podpisały list intencyjny z Operatorem Chmury Krajowej. To jeden z elementów pracy nad narzędziem informatycznym wspomagającym sprawne zarządzaniu taborem.

POPULARNE