Bill Gates broni rozwoju AI

Niedawno pisaliśmy o liście otwartym w sprawie rozwoju sztucznej inteligencji. Jego sygnatariusze domagali się spowolnienia prac i przebadania obecnego poziomu technologii. Odmiennego zdania jest Bill Gates.

Bill Gates uznaje, że rozwój sztucznej inteligencji to nasza przyszłość i jest przeciwny wstrzymaniu prac nad nią. Jego zdaniem ulepszanie aplikacji jak ChatGPT to dobry kierunek. W przyszłości AI pozwoli rozwiązać wiele problemów ludzkości, a ewentualne problemy z tym związane należy rozwiązywać równolegle do prac nad nią, a nie poprzez ich wstrzymanie.

Dlatego Gates negatywnie wypowiada się na temat listu otwartego podpisanego m.in. przez Elona Muska czy Steve’a Wozniaka, w którym pisano o konieczności wstrzymania prac nad AI. Miałoby to pomóc w ocenie korzyści  i ryzyka płynących z tej technologii.

– Nie sądzę, aby prośba jednej konkretnej grupy o przerwę rozwiązała problemy i odpowiedziała na wyzwania – stwierdził Bill Gates.

Nie zaprzecza on, że istnieją obawy o dalszy kierunek rozwoju AI i jej wpływ na nasze życie, ale widzi w tym więcej pozytywów niż negatywów. Dla niego sztuczna inteligencja jest rewolucją technologiczną jak telefony komórkowe lub internet, która w przyszłości pozwoli na zmniejszanie nierówności na świecie.

Źródło: dobreprogramy.pl