BEREC ostrzega przed politycznymi ingerencjami w działanie krajowych organów regulacyjnych

552

Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) wezwał Komisję Europejską, aby podjęła działania w celu zapewnienia niezależności krajowych organów regulacyjnych. Stanowisko BEREC jest następstwem ingerencji krajowych rządów w prace organów regulacyjnych, w szczególności w sposób prowadzenia aukcji 5G.

Niezależność krajowych organów regulacyjnych wynika z prawa europejskiego. Przedstawiciele organów pozostają odpowiedzialni przed urzędnikami państwowymi i sądami, ale zdaniem BEREC tylko brak ingerencji politycznej w ich sposób działania gwarantuje zachowanie stabilności rynku, uczciwą konkurencję i optymalne rozwiązania wdrożone dla konsumentów.

BEREC w swojej odezwie wspomina, że z niepokojem obserwuje działania podejmowane przez niektóre państwa UE, które mogą utrudniać niezależność i autonomię krajowych organów regulacyjnych. Organ uważa, że Komisja Europejska powinna stać na straży wspomnianej niezależności i w razie konieczności podjąć stosowne kroki.

Organ nie wymienia poszczególnych krajów, których działania budzą wątpliwości, ale Komisja Europejska skierowała do Słowacji zapytanie dotyczące nagłego anulowania aukcji 5G, do Czech w sprawie modyfikacji warunków aukcji, a także do Polski – odnośnie zmiany na stanowisku prezesa UKE.

Źródło: telecompaper.com