Baza Dobrych Praktyk – inspirujące pomysły z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

109

Wortal MiWiedza wzbogacił się o skierowane do małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych materiały z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Mają one zarówno inspirować, jak i wskazywać gotowe wzorce działania.

– Ostatni raport UKE pokazuje jasno, że mali i średni operatorzy ISP sukcesywnie zwiększają swój udział w polskim rynku telekomunikacyjnym. W 2018 roku było to 33,6 proc, w 2019 roku zaś 33,9 proc, a w 2020 roku aż 34,9 proc.  mówi Sebastian Kachel, wiceprezes Stowarzyszenia e-Południe i MiŚOT SA.. – MiŚOT-y są dodatkowo liderem technologicznym. W 2020 roku 52 proc. usług w technologii FTTH było świadczone przez lokalne firmy. Mamy nadzieję, że świadome promowanie CSR przyczynia się również do ekspansji małych i średnich operatorów na lokalnych rynkach. Z punktu widzenia Warszawy czy Paryża trudno jest wyczuć specyficzne, regionalne potrzeby abonentów. Tę właśnie niszę skutecznie wykorzystują MiŚOT-y.

Jedną z inicjatyw promujących CSR w środowisku małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych – obok szkoleń, konkursu TeleOdpowiedzialny Roku – jest Baza Dobrych Praktyk.

Wzorce do powielania

– Baza jest zbiorem zaangażowań MiŚOT-ów w inicjatywy społecznej odpowiedzialności biznesu – mówi Łukasz Biernacki, pomysłodawca i twórca rejestru. – Aktualnie umieściliśmy w niej wszystkie zgłoszenia z konkursu TeleOdpowiedzialny Roku 2021. Warto zapoznać się z nimi i powielać je w swoim środowisku.

Do konkursu rokrocznie zgłasza się wielu małych i średnich operatorów, których działania skierowane do klientów i środowiska lokalnego miały często bardzo spontaniczny charakter.

– Przedstawiając zwycięskie i wyróżnione projekty na dostępnym dla MiŚOT wortalu MiWiedza, gdzie zebrana jest specjalistyczna wiedza niezbędną do prowadzenia biznesu i zarządzania nim, mamy nadzieję dotrzeć do większej liczby firm z naszego środowiska – stwierdza Łukasz Biernacki.

Warto też dodać, że Baza Dobrych Praktyk jest jednym z elementów całego systemu danych projektu TeleOdpowiedzialni.

Filary CSR

W materiałach możemy przeczytać, że na jednym z filarów społecznie odpowiedzialnego biznesu są działania na rzecz lokalnej społeczności. Jedna z wyróżnionych w konkursie firm  zainicjowała warsztaty dla wykluczonych cyfrowo seniorów z zakresu obsługi komputera, internetu i smartfonów. Co szczególnie cenne odbywały się one z udziałem nastoletnich wolontariuszy z technikum informatycznego w Piekarach Śląskich. W efekcie nastąpiło też przełamywanie bariery pokoleniowej. 

W praktyce funkcjonowania operatorów ważna jest także transparentność biznesowa i bezpieczeństwo. Istotna jest w związku z tym prezentacja rzetelnych i pełnych informacji handlowych na stronie internetowej firmy, a także przystępna informacja na temat świadczonych usług i oferowanych produktów.

Jeden z uczestników konkursu ujął to w ten sposób:

  • nasze umowy, zamówienia, informacje konsumenckie są stworzone przez radców prawnych specjalizujących się w prawie telekomunikacyjnych. Każdy klient otrzymuje teczkę z kompletem dokumentów, czytelnie są przedstawione wszystkie zapisy umowne, ceny, koszty, ulgi;
       
  • wdrożyliśmy procedury RODO dla pracy stacjonarnej oraz zdalnej. Wszystkie pomieszczenia są dostosowane do obowiązujących przepisów (monitorowany dostęp, zamykanie na klucz). Nasz system do obsługi klientów dostępny jest dla naszych pracowników tylko w siedzibie naszej firmy lub przez VPN. Poczta     firmowa posadowiona jest na naszych serwerach, wyłączone są opcje     udostępniania wiadomości i automatycznych przekierowań;
       
  • udostępniamy pełną informację konsumencką przed zawarciem umowy; dla firm wszystkie niezbędne informacje przekazywane są na druku zamówienia. Prowadzimy profesjonalnie Biuro Obsługi Klienta, gdzie abonent jest w każdej sprawie prowadzony przez jedną osobę od początku do końca – zarówno w zakresie sprzedaży, jak i obsługi zgłoszenia serwisowego.

TeleOdpowiedzialny Roku

Ogłoszenie wyników konkursu TeleOdpowiedzialny Roku 2021 odbyło się w czasie Lokalnego Zjazdu MiŚOT w Janowie Podlaskim. TeleOdpowiedzianym Roku 2021 została mikołowska firma Miconet posługująca się marką handlową Multimetro. Wśród wyróżnionych znalazły się: Interkonekt (Fiber), Fiberway i Pasjo.net (Piekary.net). Organizatorzy przyznali również dwa wyróżnienia specjalne za wsparcie pomocy Ukrainie. Otrzymały je Syrion i FajnyNet. Ogłoszenia kolejnej edycji konkursu możemy spodziewać się po wakacjach.