Awans Polski w rankingu Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Polska znalazła się na 15 miejscu (awans z 23 pozycji) w rankingu Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Analitycy dostrzegli, że w naszym kraju poprawił się dostęp do internetu.

Prof. Bolesław Rok z Akademii im. L. Koźmińskiego, w wypowiedzi dla PAP przyznał: “My natomiast od kilku lat jesteśmy bardzo stabilni, jeśli chodzi o odczyt sumaryczny indeksu, co oznacza, że należymy do elity krajów rozwiniętych, które z pandemią radzą sobie całkiem nieźle w porównaniu z krajami rozwijającymi się”.

Polska odnotowała też stosunkowo niski spadek wzrostu gospodarczego i poprawiła dobrostan ogólny, który dotyczy również dostępu do sieci.

Omawiany ranking uwzględnia 165 krajów, a ich pozycja uzależniona jest od szeregu wskaźników. W 2021 roku Polska otrzymała 80,2 punktów, wyprzedzając m.in. Szwajcarię, UK, Japonię i Kanadę. Na czele rankignu uplasowała się Szwecja i Dania.

Źródło: forsal.pl