Aplikacje do pracy zdalnej

539
fot. Pixabay

W czasach zarazy większość firm przeszła na tryb pracy zdalnej. Jakie aplikacje ułatwią nam wykonywanie obowiązków służbowych?

Microsoft Teams

Microsoft Teams to połączenie platformy do przeprowadzania wideokonferencji oraz komunikatora. Aplikacja ta umożliwia tworzenie tzw. pokoi, w których można dodawać osobne kanały, prowadzić rozmowy online, chatować czy przesyłać pliki.

Użytkownicy  mogą również rozmawiać między sobą w prywatnych oknach. Możliwe jest wywoływanie członków danego zespołu oraz dodawanie reakcji.

Podczas prowadzenia wideokonferencji można włączyć funkcję prezentowania swojego ekranu oraz zamieścić nowy plik do pobrania przez uczestników w czasie rzeczywistym. Wszystko za pomocą jednego narzędzia.

Ciekawą opcją jest nagrywanie konferencji. Po uruchomieniu tej funkcji wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają powiadomienie. Aplikacja zintegrowana jest z Outlookiem. 

Slack

Slack jest komunikatorem tekstowym, który umożliwia wysyłanie multimediów oraz wykonywanie połączeń głosowych. Dodatkowo, można używać innych aplikacji. Przykładowo użytkownik może wykonywać wideokonferencję przez Zooma czy Google Meet, wybierając odpowiedni przycisk przy osobie, z którą chce się połączyć.

W aplikacji tej członkowie jednej organizacji mogą kontaktować się ze sobą bezpośrednio w prywatnych oknach lub w stworzonych grupach. Można również ustawiać statusy oraz kontrolować sposób, w jaki użytkownicy będą informowani o powiadomieniach.

Google Meet

Google Meet umożliwia prowadzenie wideokonferencji dla maksymalnie 150 osób. Zdalne spotkania można planować w kalendarzu Google oraz wysyłać zaproszenia do gości na Gmaila.

Członkowie spotkania mogą dołączyć za pomocą kalendarza, zaproszenia otrzymanego na e-mail oraz przesłanego linka. Podczas konferencji osoba prowadząca może włączyć tryb prezentacji i udostępnić swój ekran pozostałym uczestnikom.

Zoom

Zoom jest platformą przeznaczoną do prowadzenia wideokonferencji. Jednocześnie w spotkaniu może brać udział 1000 uczestników. Umożliwia również prowadzenie szkoleń dla 10 tys. widzów.

W trakcie spotkania prowadzący może udostępnić ekran, rozmawiać za pośrednictwem chatu oraz zapisywać przebieg konferencji. 

Skype

Skype umożliwia prowadzenie rozmów głosowych oraz wideokonferencji. W spotkaniu maksymalnie może brać udział 50 osób. Użytkownicy mogą przesyłać przez Skype pliki miedzy sobą. Podczas prowadzenia wideokonferencji możliwe jest udostępnienie pulpitu lub ekranu urządzenia mobilnego. 

Workplace by Facebook

Workplace by Facebook jest komunikatorem umożliwiającym rozmowy tekstoweze współpracownikami oraz prowadzenie wideorozmów. Wygląda podobnie jak Facebook, z tym że zamiast tablicy z różnymi informacjami, pracownicy mają tzw. ścianę z ogłoszeniami wewnątrz zespołu. 

WhatsApp

WhatsApp jest komunikatorem tekstowym umożliwiającym przesyłanie wiadomości i plików multimedialnych oraz tworzenie grupy. Użytkownicy mogą również wykonywać połączenia video maksymalnie w 4-osobowej grupie. 

Join.me

Join.me to aplikacja za pomocą której możliwe jest przeprowadzanie wideokonferencji. Podczas rozmowy użytkownik może udostępnić ekran, przekazać kontrolę nad spotkaniem innej osobie oraz robić notatki. 

Dialpad

Dialpad jest komunikatorem tekstowym umożliwiającym prowadzenie wideorozmów. Pracownicy w aplikacji mogą być podzieleni na grupy, w których pracują. Dialpad jest zintegrowany z innymi aplikacjami m.in. Slackiem czy Office 365. 

Trello

Trello pomoże w uporządkowaniu zadań na dany dzień, tydzień lub miesiąc. Aplikacja pozwala na dzielenie jednego dnia na sekcje i tworzenie w każdej z nich podpunktów. Jednocześnie może wpisywać zadania dotyczące pracy, jak i życia prywatnego, m.in. listę zakupów.

Źródło: bankier.pl