Anonymous odkryli rosyjski program inwigilacji

86


Anonymous włamali się do rosyjskich systemów i przejęli 128 GB danych. Dzięki temu ujawnili plany szeroko zakrojonej inwigilacji obywateli Rosji. Prowadzona ona była jako projekt „Zielony Atom”. Dane gromadził rosyjski dostawca usług internetowych Convex.

Anonymous przejęciem od Rosji 128 GB danych pochwalili się na Twitterze. Wśród przejętych danych były też dokumenty będące dowodem na stanowiące dowody na nielegalnie monitorowanie przez Kreml obywateli w całej Rosji. Haktywiści twierdzą, że gromadził je rosyjski dostawca usług internetowych Convex.

Sprawę opisali w mailu do Kyiv Post. Wyjaśniają w nim, że Convex całą akcję przeprowadzał w ramach projektu o nazwie „Zielony Atom”. Działania służyły instalowaniu i utrzymaniu sprzętu do nadzoru, który miał służyć monitorowaniu aktywności online rosyjskich obywateli i prywatnych korporacji.

„Zielony Atom” (TS ORM fsb) odnosi się do instalacji i utrzymania szeroko zakrojonego sprzętu do nadzoru, który jest używany do monitorowania aktywności online całego ruchu przychodzącego i wychodzącego z Convex. Można to sklasyfikować jako szpiegostwo, nieautoryzowane podsłuchy i inwigilację osób cywilnych bez nakazu, co stanowi obejście prawa Federacji Rosyjskiej i wszystkich publicznych oświadczeń władz rosyjskich – napisali Anonymous.

Zebrane dane dotyczyły tysięcy klientów rosyjskich korporacji. Za przebieg całej akcji miała odpowiadać Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji (FSB). Przed wykryciem akcji przez Anonymous nie było wiadomo o jej istnieniu.

Dokumenty potwierdzające istnienie tego projektu, jak również korespondencja pracowników Convex z FSB, są teraz dostępne nie tylko dla nas, ale również dla was – stwierdzili haktywiści.

Anonymous dodali, że są w posiadaniu większej ilości dokumentów świadczących o gromadzenia danych wywiadowczych przez FSB.

Źródło: dobreprogramy.pl