Ankieta w sprawie Kodeksu Dobrych Praktyk współpracy z nadawcami TV

383

 
Polski rynek telewizji kablowej/IPTV należy do najbardziej konkurencyjnych w Europie. Działa na nim kilkuset przedsiębiorców telekomunikacyjnych reemitujących w swoich sieciach ponad 200 polskojęzycznych programów telewizyjnych. Dzięki dużej konkurencji, konsumenci mogą dostosować ofertę do swoich potrzeb i możliwości finansowych. To może się jednak niebawem zmienić, bo do tej pory nie zdefiniowano i nie przyjęto standardów współpracy pomiędzy Nadawcami i Reemitentami w zakresie zawierania umów licencyjnych, co sprzyja nadużyciom i stosowaniu nieuczciwych praktyk.
Zarząd MEDIAKOM i Zarząd KIKE pragnie zaprosić Was do podzielenia się swoimi doświadczeniami ze współpracy z Nadawcami programów telewizyjnych oraz opinią dotyczącą aktualnej sytuacji na polskim rynku operatorów telewizji kablowej.
 

 ANKIETA DO WYPEŁNIENIA

 

Wkład w rozpoczęty program zredefiniowania zasad współpracy pomiędzy uczestnikami rynku, którego efektem powinna być maksymalizacja korzyści dla wszystkich jego stron, w tym Nadawców, Reemitentów oraz Klientów, pozwoli nadać mu właściwy bieg, rozpoznać obszary wymagające wprowadzenia zmian oraz umożliwi przedstawienie problemu w jego pełnym, ogólnokrajowym ujęciu.