Andrzej Dulka nowym prezesem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

197

 

Członkowie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji na prezesa wybrali Andrzeja Dulkę w głosowaniu, które odbyło się podczas XXIX zwyczajnego Zgromadzenia Członków PIIT. 

Andrzej Dulka przejmie stery w PIIT na najbliższe 2 lata. Nowy prezes powiedział:

To dla mnie prawdziwy zaszczyt móc objąć to stanowisko, a zarazem duże zobowiązanie, aby intensywnie pracować dla dobra branży teleinformatycznej skupionej w PIIT

[źródło: media2.pp]