Analiza funkcjonowania Roam Like At Home

399
Po półtora roku obowiązywania zasady Roam Like at Home (RLAH) straty operatorów z tytułu świadczenia detalicznych usług roamingu w EOG przestały rosnąć. W drugiej połowie 2018 roku łączna strata operatorów zmniejszyła się o ok. 11 mln zł. z 307,7 mln zł. odnotowanych w pierwszym roku do 297 mln zł. Jest to efekt poprawy sytuacji na wielu płaszczyznach. Obserwujemy wzrost przychodów detalicznych oraz z tytułu świadczenia usług hurtowych, przy równoczesnym spadku  kosztów zakańczanego ruchu. Nadal największym składnikiem kosztów operatorów pozostają hurtowe opłaty za niezbilansowany ruch w roamingu.
W 2018 r., podobnie jak rok wcześniej, widoczny jest duży wpływ zasady RLAH na korzystanie z usług roamingu przez Polaków wyjeżdzających do krajów EOG – niezmiennie rośnie stopień wykorzystania tych usług. Największą dynamikę zmian wśród usług w roamingu odnotowano w transmisji danych – wzrost o 74% (lipiec 2018 do lipca 2017) podczas gdy na pozostałych usługach jest to poniżej 10%. Najpopularniejszym kierunkiem są Niemcy, gdzie Polacy wykonali prawie połowę połączeń głosowych w roamingu.
Jedenastu dostawców usług łączności elektronicznej, w tym wszyscy infrastrukturalni, wnioskowało o dodatkowe opłaty związane z koniecznością zapewnienia zrównoważonego charakteru opłat krajowych i wszyscy otrzymali zgodę Prezesa UKE na ich stosowanie. W 2018 roku dodatkowymi opłatami do detalicznych usług roamingu została objęta 1/8 abonentów korzystających z roamingu, w znacznej większości – użytkowników ofert przedpłaconych.
[źródło: UKE]