Analiza cen usług mobilnego dostępu do internetu w 2020 r. według UKE

Na stronie UKE znajdziemy tegoroczną analizę cen usług dostępu do internetu mobilnego w Polsce. Poniżej prezentujemy kilka wartości, które znalazły się w raporcie.

W lipcu 2020 r. średnie miesięczne koszty użytkowania internetu mobilnego wyniosły około 55 zł (54,83 zł), ich mediana prawie 50 zł (49,62 zł), a różnica pomiędzy najniższą a najwyższą kosztowo ofertą niewiele ponad 90 zł (90,84 zł). Średnia kosztów dla ofert dla klientów indywidualnych wahała się między 43,67 zł a 68,38 zł.

W przeliczeniu na 1 GB danych koszty ponoszone przez użytkowników wyniosły średnio 0,81 zł, a mediana wyniosła 0,85 zł.

W analizowanych przedziałach transferu danych ceny mobilnego dostępu do sieci uległy
nieznacznym wahaniom w stosunku do lat poprzednich. W przedziale do 50 GB ceny zwiększyły się o około 12%. To jedyny zakres, w którym ceny wzrosły. Spadki odnotowano w przypadku usług z transferem do 100 GB i powyżej 100 GB włącznie.

Usługi 5G dalej nie są dostępne dla wszystkich, a jeśli już widnieją w ofercie to w ramach najdroższych pakietów. Zasięg jest ograniczony do wybranych lokalizacji, głównie do dużych obszarów miejskich.

Przeanalizowane cenniki i regulaminy były aktualne na dzień 31 lipca 2020 r. Żaden z operatorów nie oferował usługi z transferem mniejszym niż 10 GB.

Źródło: Raport UKE “Analiza cen usług mobilnego dostępu do internetu w 2020 r.”