Aktualności z EPIX

349

Do grona uczestników EPIX.Katowice dołączyła firma RENE ze Słupska,
INFO SERWIS z Jeleniej Góry dokonała upgrade styku z EPIX.Katowice do 10Gbps.
Firma BRK NETWORK DEVICES z Nowej Rudy (http://devices.pl/) jest kolejnym uczestnikiem:
– posiadającym optyczne drogi do EPIX-Warszawa oraz do EPIX-Katowice, realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
– realizującym redundancję z wykorzystaniem usług EPIX w dwóch naszych węzłach.
Więcej informacji dostępnych na: https://www.epix.net.pl/