Aktualności z EPIX

351

Grono Uczestników EPIX.Katowice zwiększyła firma GoldNET z miejscowości Poraj.
Internet Serwis z Prudnika dokonała upgrade styku z EPIX.Katowice do 10Gbps, natomiast firma NETCITY z Kielc (www.netcity.pl) oraz Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasza Praca (http://tvk.csmnp.com.pl/)  są kolejnymi uczestnikami:
– posiadającymi optyczne drogi do EPIX-Warszawa oraz do EPIX-Katowice, realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
– realizującymi redundancję z wykorzystaniem usług EPIX w dwóch węzłach.
Do grona Uczestników EPIX.Warszawa-KIX dołączyła Firma InterArena z Ustki. Firma EURO.NET.PL z Cieszyna dokonała upgrade styku z EPIX.Warszawa-KIX do 10Gbps.
EPIX oddał do użytku nowy router WAR-EP-iNet (usługi dla ISP nie posiadających AS/IP).
Jest on zainstalowany w węźle FT23 i będzie obsługiwał uczestników zaterminowanych ze swoimi łączami w Warszawie.
Upstream’y usługi to WAR-OpenPeering-KIX, WAR-Polmix i WAR-Global.Mix, co zapewnia pełną redundancję dla uczestników posiadających dwa łącza, do Katowic i Warszawy.