Aktualności z EPIX

315

Do grona Uczestników EPIX.Katowice dołączyła firma JUTRA z miejscowości Połczyn-Zdrój oraz firma WIECZOR-NET z miejscowości Olesno.
Firma Internet Serwis z Prudnika dokonała upgrade styku z EPIX.Katowice do 10Gbps.
Firma NETCITY z Kielc (www.netcity.pl) jest kolejnym uczestnikiem EPIX:
– posiadającym optyczne drogi do EPIX-Warszawa oraz do EPIX-Katowice, realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
– realizującym redundancję z wykorzystaniem usług EPIX w dwóch węzłach,
Grono uczestników EPIX.Warszawa-KIX powiększyła firma InterArena z Ustki. EURO.NET.PL z Cieszyna dokonała upgrade styku z EPIX.Warszawa-KIX do 10Gbps.
Przepływność styków EPIX z POPami Cogent została rozbudowana.  Ich obecna przepływność to 10Gbps w EPIX.Warszawa i 30Gbps w EPIX.Katowice.