Aktualności z EPIX

338

Do grona uczestników punktu wymiany ruchu EPIX.Warszawa dołączyła firma:

  • Zapnet z miejscowości Odolanów.

Do grona Uczestników EPIX.Katowice dołączyły firmy:

  • IT Futura z Kielc,
  • Klinika Komputera ze Starachowic.

Firma Rybnet z Rybnika  jest kolejnym uczestnikiem EPIX.Katowice:

  •  przyłączonym dwoma interfejsami 10Gbps,
  •  posiadającym niezależne optyczne drogi do dwóch różnych węzłów EPIX w Katowicach,
  •  realizującym usługi z wykorzystaniem redundancji routerów EPIX i niezależnych łącz do Warszawy.

Szczegóły wszystkich aktualności EPIX dostępne są: Epix.net.pl