Akcelerator Technologii 5G. Start-upy poszukiwane. Najlepsze otrzymają 600 tys. zł wsparcia

Operator sieci Plus uruchomił komercyjną sieć 5G w siedmiu polskich miastach, dając dostęp do tej technologii 900 tys. abonentów. Teraz zaczyna poszukiwania rozwiązań start-upowych, które wykorzystają tę technologię w swoich produktach i modelach biznesowych w ramach Akceleratora Technologii 5G. Zgłoszenia można nadsyłać do 21 września.

Proces akceleracji podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy trwa trzy miesiące, start-upy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tys. zł na inkubację pomysłu. Na drugim etapie start-upy mogą otrzymać do 550 tys. zł wsparcia na dopracowanie i wdrożenie innowacji.

Polkomtel szuka startupów w obszarach: media i rozrywka (VR/AR, rozwiązania dla TV i Internetu, digitalizacja, gamifikacja), inteligentny dom i biuro (głównie w obszarze IoT), opieka zdrowotna, motoryzacja (tutaj np. zarządzanie i optymalizacja floty), ekologia i transformacja cyfrowa.

Zgłaszać się mogą mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju (maksymalnie do 22 miesięcy od daty rejestracji), prowadzące działalność na terenie województwa łódzkiego lub które, w przypadku rekomendacji do udziału w programie, zarejestrują działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego w ciągu 14 dni.

Nabór potrwa do 21 września 2020 r. Zgłaszać się można poprzez stronę  https://startupspark.io/akcelerator-5g/.

Źródło: Plus