TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Agnieszka Majewska nowym Rzecznikiem MŚP

Premier Donald Tusk, na wniosek ministra Krzysztofa Paszyka, powołał Agnieszkę Majewską na 6-letnią kadencję Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rzecznik MŚP stoi na straży praw mikro, małych i średnich przedsiębiorców, dbając o ich interesy i wspierając rozwój działalności gospodarczej w Polsce.

Agnieszka Majewska ukończyła studia na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim. Posiada również dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego w Wyższej Szkole Bankowości w Gdańsku oraz studiów MBA w Szkole Głównej Menadżerskiej w Warszawie. Jest radcą prawnym oraz sędzią, a doświadczenie zdobywała świadcząc pomoc prawną dla przedsiębiorców oraz odbywając kilkunastoletni staż w wymiarze sprawiedliwości, głównie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.

Od lutego 2019 roku pełniła funkcję Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Gdańsku, gdzie aktywnie tworzyła i organizowała biuro rzecznika na poziomie ogólnokrajowym.

Rola Rzecznika MŚP

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców ma na celu chronić interesy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Do głównych zadań Rzecznika MŚP należy:

  • Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w Polsce;
  • Wsparcie w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a administracją;
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, których celem jest ochrona praw przedsiębiorców;
  • Działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie wykonywania działalności gospodarczej w Polsce, szczególnie w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego.

Rzecznik MŚP powoływany jest na 6-letnią kadencję przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. Agnieszka Majewska obejmując tę funkcję, zobowiązuje się do dbania o poszanowanie zasady wolności działalności gospodarczej, bezstronności, równego traktowania oraz uczciwej konkurencji, zapewniając przedsiębiorcom wsparcie i ochronę w ich działalności.

Źródło: gov.pl

Michał Koch
Michał Koch
Dziennikarz i researcher. Tworzy teksty o najnowszych technologiach, 5G, cyberbezpieczeństwie i polskiej branży telekomunikacyjnej.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze