Agencja rantingowa Moody’s: telekomy z Europy Środkowej różnią się in plus

391

 

Agencja Moody’s opublikowała dziś analizę poświęconą operatorom telekomunikacyjnym w Europie – raport zatytułowany „Negatywna perspektywa w świetle spadających przychodów, wzrostu wydatków i utrzymujących się niepokoi regulacyjnych”.

Zdaniem Moody’s operatorzy spoza Europy Zachodniej charakteryzują się solidnym profilem kredytowym i tak pozostanie w perspektywie raportu.

W treści opracowania można znaleźć także wzmiankę o operatorach z Europy Środkowo-Wschodniej. Autorzy malują obraz branży w naszym regionie w cieplejszych barwach. Ich zdaniem tutejsze telekomy mogą liczyć na dalszy wzrost, a wspierać go będą perspektywy makroekonomiczne, bardziej racjonalne otoczenie konkurencyjne, wyższe wskaźniki upowszechnienia smartfonów i obfite wzrosty konsumpcji usług transmisji danych.

Spodziewamy się, że operatorzy z regionu Europy Środkowowschodniej, których oceniamy (poza operatorami kablowymi) wypracują w 2020 roku wzrost przychodów i EBITDA odpowiednio o 1,5 i 3 proc

[źródło: rp.pl]