Agencja Informatyzacji zamiast Centralnego Ośrodka Informatyki

Rozpoczęły się konsultacje projektu ustawy, która ma przekształcić Centralny Ośrodek Informatyki (COI) w Agencję Informatyzacji. Zmiana ma usprawnić realizację zadań w obszarze informatyzacji państwa.

– Centralny Ośrodek Informatyki jest obecnie jednostką gospodarki budżetowej. Przekształcenie, które wiąże się ze zmianą formy prawnej, pozwoli zmniejszyć obciążenia biurokratyczne i usprawni realizację zadań, które w nowej strukturze będą Agencji zlecone ustawowo – zapowiada dyrektor COI Przemysław Koch.

Dzięki projektowanej ustawie Minister Cyfryzacji ma sprawniej realizować zadania w zakresie informatyzacji administracji publicznej. Przewidziana w projekcie możliwość zatrudniania specjalistów IT w formule kontraktowej pozwoli również na obniżenie kosztów funkcjonowania agencji.

– Musimy reagować na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość. Cyberbezpieczeństwo, sprawne administrowanie systemami teleinformatycznymi oraz pozyskiwanie wysoko wykwalifikowanej kadry z zakresu IT wymaga zmiany sposobu organizacji pracy – mówi Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Trendy na rynku pracy nie pozostawiają wątpliwości, że aby pozyskać „talenty” musimy oprócz dużych i ambitnych projektów oferować warunki podobne do tego, co proponują podmioty komercyjne – dodaje.

Podstawowe zadanie Agencji to ochrona, rozwój i utrzymanie najważniejszych systemów informatycznych w państwie. Te systemy to chociażby profil zaufany, aplikacja mObywatel, rejestr PESEL, rejestr dokumentów paszportowych czy platforma e-usług. Agencja będzie również odpowiedzialna za zarządzanie Rządową Chmurą Obliczeniową oraz Krajowym Centrum Przetwarzania Danych.

Przekształcona jednostka będzie finansowana ze środków budżetu państwa przeznaczonych na informatyzację. Zgodnie z projektem ustawy Agencja będzie działać na podstawie 5-letniej strategii i rocznego planu operacyjnego. Dokumenty te będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Źródło: gov.pl