TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Abonament RTV 2024 – ile wynosi?

Abonament telewizyjny, zwany także abonamentem radiowo-telewizyjnym lub opłatą abonamentową, to forma opłaty pobieranej przez publiczną instytucję nadawczą w celu finansowania usług radiowych i telewizyjnych oferowanych ogółowi społeczeństwa. W 2024 roku w Polsce standardowa opłata miesięczna za odbiornik telewizyjny i radiofoniczny wynosi 27,30 zł, co w skali roku daje 327,60 zł. Wysokość miesięcznej opłaty za sam odbiornik radiowy to natomiast 8,70 zł.

W wielu krajach, w tym także w Polsce, abonament telewizyjny jest obowiązkowy dla każdego gospodarstwa domowego, które posiada odbiornik telewizyjny lub radiowy, niezależnie od tego, czy korzysta z usług publicznych mediów czy też nie. Środki zebrane z abonamentu telewizyjnego są przeznaczane na finansowanie działalności publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, które dostarczają różnorodne programy informacyjne, edukacyjne, rozrywkowe oraz kulturalne. W niektórych krajach abonament telewizyjny może być pobierany przez instytucję państwową, np. krajową telewizję publiczną, a w innych może być zarządzany przez niezależną agencję lub fundację odpowiedzialną za finansowanie mediów publicznych. Może być pobierany w formie stałej opłaty miesięcznej lub rocznej, która jest określana przez odpowiednie regulacje prawne.

Warto podkreślić, że abonament należy płacić już z samego tytułu faktu posiadania odbiornika radiowego lub telewizyjnego.

Jak zapłacić abonament RTV?

W Polsce obowiązkiem każdego posiadacza odbiornika radiowo-telewizyjnego jest opłacanie abonamentu do 25. dnia każdego miesiąca. Aby to zrobić przede wszystkim należy znać numer konta, na który wpłata powinna trafić. Unikalny numer konta (składający się z 26 cyfr) jest nadawany abonentowi podczas rejestracji odbiornika. Nie zmienia się on przez cały czas trwania umowy. Można go także ustalić kontaktując się bezpośrednio z Pocztą Polską lub samodzielnie sprawdzić go na stronie internetowej Poczty Polskiej. Wystarczy w tym celu podać 8-cyfrowy numer identyfikacyjny abonenta, a otrzymamy informacje, na jaki numer konta należy dokonać wpłaty.

Aby zapłacić abonament RTV, można skorzystać z jednej z następujących opcji:

  • wpłaty można dokonać we wszystkich placówkach Poczty Polskiej SA lub w pozostałych instytucjach finansowych przez spersonalizowany blankiet, który został stworzony po to, aby w łatwy sposób można było opłacić abonament radiowo-telewizyjny. Pozyskać można go osobiście w dowolnej placówce Poczty Polskiej lub na jej stronie internetowej,
  • za pomocą standardowego druku przelewu gotówkowego. Należy podać numer konta bankowego, imię i nazwisko abonenta, a w tytule wpłaty okres, jakiego dotyczy opłata,
  • e-przelew,
  • przez stronę internetowa Poczty Polskiej. Opłatę można w takim przypadku wykonać po zalogowaniu się na indywidualne konto po podaniu numeru abonenta oraz imienia i nazwiska lub numeru NIP/PESEL. Następnie trzeba będzie wybrać okres, za jaki chce się wnieść opłatę.

Abonament RTV 2024 – ulgi

Warto przypomnieć, że specjalne ulgi przeznaczone są dla osób, które opłacają abonament z góry na dłuższy czas.

Liczba opłaconych z góry miesięcyWysokość zniżkiTryb wyliczenia wysokości opłaty
(w miesiącach)
Wysokość opłaty za odbiornik radiowy
(ze zniżką)
Wysokość opłaty
za odbiornik telewizyjny
lub telewizyjny
i radiowy
(ze zniżką)
1 miesiąc  8,70 zł27,30 zł
2 miesiące3% 16,90 zł53,00 zł
3 miesiące4% 25,10 zł78,70 zł
4 miesiące 3+133,80 zł106,00 zł
5 miesiące 3+242,00 zł131,70 zł
6 miesięcy5% 49,60 zł155,70 zł
7 miesięcy 6+158,30 zł183,00 zł
8 miesięcy 6+266,50 zł208,70 zł
9 miesięcy 6+374,70 zł234,40 zł
10 miesięcy 6+3+183,40 zł261,70 zł
11 miesięcy 6+3+291,60 zł287,40 zł
12 miesięcy10% 94,00 zł294,90 zł

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV?

Ze względów społecznych dla niektórych osób zostało wprowadzone całkowite zwolnienie z opłat abonamentowych. Dotyczy to:

  • osób, które ukończyły 75 rok życia;
  • osób, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia;
  • osób zaliczonych do I grupy inwalidzkiej;
  • weteranów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Nie jest to niczym wyjątkowym. Także w innych krajach stosowane są zwolnienia z opłaty abonamentowej dla określonych grup społecznych, np. osób starszych, niepełnosprawnych czy osób o niskich dochodach.

Kontrole abonamentu RTV

Z danych Ministerstwa Finansów za 2023 roku wynika, że na podstawie tytułów wykonawczych, wystawionych w związku z nieuiszczoną opłatą abonamentową za używanie odbiornika, wyegzekwowano ponad 22 mln zł. To mniej niż rok wcześniej.

Marek Nowak
Marek Nowak
Redaktor naczelny ISPortal, wcześniej związany między innymi z miesięcznikiem Mobile Internet. Artykuły dotyczące nowych technologii publikował także w portalu Trojmiasto.pl. Po godzinach tworzy opowiadania science-fiction, które ukazały się w kilku już pismach literackich (Nowa Fantastyka, Epea, QFant).

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...