Abonament RTV 2022 – kto zwolniony, ile wynosi?

ile za abonament rtv 2022 cena

W Polsce nadal abonament radiowo-telewizyjny jest obowiązkowy i powinni płacić go wszyscy posiadający odbiorniki radiowe oraz telewizyjne. Są jednak osoby, które zgodnie z przepisami są z niego zwolnione. Kto nie musi płacić abonamentu i w jakiej kwocie płacą go pozostali?

Abonament RTV 2022 – ile wynosi?

1 miesiąc korzystania z radioodbiornika to koszt 7,50. Oznacza to roczny abonament w wysokości 90 zł. Opłata za pakiet radiowo-telewizyjny to koszt 24,50 zł miesięcznie, czyli rocznie to aż 294 zł.

Abonament RTV 2022 – do kiedy płatny?

Możliwe jest jednak skorzystanie ze zniżki w przypadku wnoszenia opłaty z wyprzedzaniem. Jeśli do 25 dnia miesiąca zapłacimy za więcej niż jeden miesiąc, to kwoty będą odpowiednio niższe.

W przypadku odbiorników radiowych zniżki za w przypadku zapłaty okres dłuższy niż 1 miesiąc kształtują się następująco:

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku odbiorników telewizyjnych oraz telewizyjnych i radiofonicznych. Tutaj również skorzystać można ze zniżki przy wnoszeniu opłaty za okres dłuższy niż 1 miesiąc z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zwolnieni z abonamentu RTV

Zgodnie z przepisami istnieją jednak grupy osób, które zwolnione są z abonamentu RTV. Należą do nich ci, którzy przekroczyli 75 rok życia. Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. zniosła nawet obowiązek zgłaszania tego faktu w odpowiedniej placówce pocztowej w tym wypadku. Zwolnienie z opłat jest automatyczne.

Pozostałe uprawnione do zwolnień osoby zobowiązane są do zgłoszenia w placówce pocztowej zmiany stanu prawnego lub faktycznego i okazania odpowiedniego dokumentu. Na tej podstawie zwolnione z opłat abonamentu RTV są osoby:

– z I grupą inwalidzką lub z orzeczeniem całkowitej niezdolności do pracy
– ze znacznym stopniem niepełnosprawności
– o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym
– które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i rentę socjalną
– niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu
– niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.
– które ukończyły 60 lat a ich emerytura nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia
– posiadające prawo do świadczeń z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
– spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych
 bezrobotne
– posiadające prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego.

Z opłat zwolnieni są także inwalidzi wojenni i wojskowi, weterani i poszkodowani posiadający taki status, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, członkowie rodzin po nich pozostali czy osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnieniem.

Pełen wykaz osób uprawnionych do niepłacenia abonamentu wraz z opisem dokumentów potrzebnych do udowodnienia tych uprawnień znajduje się w placówkach pocztowych na terenie całego kraju.
 

Źródło: poczta-polska.pl, isap.sejm.gov.pl