TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

5G w sieciach prywatnych

W paśmie 3800-4200 MHz mogą zaczynać działanie komercyjnie prywatne sieci 5G. Jednostki samorządowe mogą wnioskować o 100 MHz zakresu 3800- 3900 MHz na obszarze maksymalnie 20 gmin. Inne podmioty mogą starać się pozyskać zasoby z zakresu 3900- 4200 MHz. Nowością jest to, że częstotliwości używane na własne potrzeby nie mają ograniczeń obszarowych.

Nowe możliwości wykorzystania pasma związane są z aktualizacją Planu Zagospodarowania Częstotliwości przez Prezesa UKE. Zarządzenie w tej sprawie opublikowano w Dzienniku Urzędowym UKE.

– Sieci prywatne są często wskazywane jako te, których rozwój przyspieszy dzięki technice 5G, która – dzięki niskim opóźnieniom w części radiowej i przetwarzaniu krawędziowemu (edge computing) – są predysponowane do zastosowań w sieciach prywatnych, a w szczególności wspierają automatyzację przemysłu, opomiarowanie miast czy lokalną logistykę. Pozwalają przy tym na sprawniejsze zarządzanie maszynami, a życie lokalnych społeczności mogą uczynić bardziej efektywnym – wyjaśnia Paweł Deoniziak, naczelnik Departamentu Częstotliwości.

Założenia dotyczące pasma 3800-4200 MHz

Plany zagospodarowania pasma 3800-4200 MHz wiążą się z pewnymi założeniami:

– każdy podmiot może wnioskować o bloki o szerokości stanowiące wielokrotność 10 MHz, w sumie nie może to być więcej niż 100 MHz,
– w przypadku wykorzystywania pasma do świadczenia usług telekomunikacyjnych jeden podmiot może wnioskować o pasmo na obszarze maksymalnie 20 gmin,
– jeśli ktoś chce wykorzystywać pasmo na własne potrzeby nie obowiązuje go limit gmin,
–  pasmo 3800-3900 MHz przeznaczone będzie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na realizację ich potrzeb,
– dla pozostałych przeznaczony jest zakres 3900-4200 MHz,
– użytkować pasmo będzie można na podstawie pozwoleń radiowych na zasadzie „first come, first served”,
– pozwolenia będą dotyczyć urządzeń małej lub średniej mocy,
– pozwolenia dotyczące stacji małej mocy pozwolą na rozlokowanie dowolnej liczby stacji w promieniu 50 metrów od wyznaczonego punktu,
– pozwolenia dotyczące stacji o średniej mocy będą dotyczyły pojedynczej stacji bazowej,
–  w zakresie 4000-4200 MHz nie będzie możliwe wykorzystywanie urządzeń średniej mocy, ma to związek z ochroną pasma powyżej 4200 MHz, w którym pracują radiowysokościomierze wykorzystywane w lotnictwie,
– opłaty za pozwolenia będą się różnić w zależności od planowanego wykorzystania przyznanego zakresu; w przypadku wykorzystania na potrzeby własne opłata skarbowa będzie wynosić 82 zł, w przypadku świadczenia usług telekomunikacyjnych – 1939 zł.


Obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością określa roczne opłaty za wykorzystanie częstotliwości:

Pozwolenia radiowe – jak o nie wystąpić?

–  Uzyskanie pozwolenia radiowego wymaga złożenia stosownego wniosku do Prezesa UKE. Wniosek można złożyć osobiście w kancelarii UKE, listownie lub elektronicznie przez platformę ePUAP (epuap.gov.pl) albo przez PUE (pue.uke.gov.pl) –  informuje Paweł Deoniziak.

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
– dokument potwierdzający spełnienie wymagań zasadniczych urządzeń nadawczych,
– dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej,
– pełnomocnictwo lub poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku działania wnioskodawcy przez pełnomocnika.

Na stronie BIP Urzędu Komunikacji Elektronicznej znajduje się obowiązujący wzór wniosku o wydanie pozwolenia radiowego.

–  Może również ubiegać się o wydanie decyzji na czasowe używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego w celu przeprowadzenia badań, testów lub eksperymentów, pod warunkiem przedstawienia celu oraz harmonogramu prowadzenia tych badań, testów lub eksperymentów. Zezwolenie takie nie może być wydane na okres dłuższy niż rok – dodaje naczelnik Departamentu Częstotliwości.

Dokumenty, które są wymagane w przypadku wniosku o czasowe używanie urządzeń:
– wypełniony formularz,
– przedstawienie celu oraz harmonogramu prowadzenia badań, testów lub eksperymentów,
– dokument potwierdzający spełnienie wymagań zasadniczych urządzeń nadawczych,
– dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej,
– dowód złożenia opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością.

Od dnia zakończenia testów ma się 14 dni na złożenie sprawozdania z ich przeprowadzenia.

Źródło: UKE

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Pieskie życie w telewizji, czyli o czym myśli Kameleon

Wyścig operatorów telewizyjnych trwa. Liczy się technologia, funkcjonalność, czyli sposoby konsumpcji treści, ilość i...

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...