UKE: 47 zł to średni koszt telefonii mobilnej w Polsce

120

Badanie Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczącej korzystania z usług telekomunikacyjnych przez klientów indywidualnych pozwala przeanalizować ich preferencje w tym zakresie. Dzięki temu można dowiedzieć się, z czego korzystają najchętniej i ile za to płacą. Badanie to także okazja do przyjrzenia się trendom rynku.

UKE przedstawił raport z najnowszego badania konsumenckiego klientów indywidualnych przeprowadzonego w 2022 roku.

Telefonia mobilna najpopularniejszym wyborem

Najwięcej osób w 2022 r. wybrało usługę telefonii komórkowej.  Było to aż 97,2 proc, badanych. Najczęściej w tym celu korzystali ze smartfona – 91,6 proc. Pojawiały się także telefony tradycyjne, starsze modele – 6,9 proc.

Telefonia komórkowa głównie związana jest z ofertą abonamentową. To wybór 72,4 proc. osób. 24,5 proc. wybiera telefon na kartę z przedpłatą. Na ofertę typu mix decyduje się zaledwie 3,1 proc. badanych.

Wydatki, jakie ponosiły te osoby z tytułu korzystania z telefonii mobilnej, to średnio 46,82 zł miesięcznie.

Telefony komórkowe służą użytkownikom nie tylko do odbywania rozmów głosowych czy wysyłania wiadomości SMS i MMS. Aż 92,7 proc. korzysta również z internetu, a 74 proc. zna wielkość swojego pakietu danych internetowych.

72,4 proc. osób korzystało z komunikatorów internetowych w telefonie i za główną ich zaletę podawało brak opłat (82,3 proc.). Jakość i stabilność połączenia byłą istotna dla  54,9 proc. osób, a dodatkowe funkcje dla 39 proc.

Najczęściej był to Messenger, który był wyborem 87,8 proc. osób. NA drugim miejscu znalazł się WhatsApp – 67 proc., a na trzecim Skype – 20,4 proc.

Komunikatory internetowe konkurują nie tylko z tradycyjnymi rozmowami głosowymi, ale również z SMS-ami czy MMS-ami.

Telefonia stacjonarna

Telefonia stacjonarna staje się zanikającym wyborem wśród badanych osób. Zaledwie 12,3 proc. z nich potwierdziło korzystanie z takiej usługi. Średnie wydatki na nią to 45,86 zł miesięcznie.

Najwięcej osób przyznaje, że korzysta z telefonu stacjonarnego kilka razy w miesiącu – 28,7 proc. Kilka razy w tygodniu z tego telefonu korzysta 22,7 proc. badanych.

Osoby nadal używające telefonu stacjonarnego robią to głównie z przyzwyczajenia, ale też z uwagi na obecność tej usługi w pakiecie wraz z innymi.

Do rezygnacji z telefonu stacjonarnego skłoniłaby użytkowników podwyżka jego kosztów – 36 proc., ale także korzystniejsza oferta mobilna – 17 proc.

Telewizja na drugiej pozycji

Za telefonią komórkową na drugiej pozycji uplasowała się z popularnością wśród użytkowników telewizja. Korzysta z niej 87,5 proc. badanych. 41,7 proc. osób używa w tym celu streamingu video. 33.2 proc. – naziemnej telewizji cyfrowej.

Średnia miesięczna wysokość rachunku za tę usługę to 62,10 zł. Jednak 11,9 proc. osób z dostępem do płatnych usług telewizyjnych nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat.

39.2 proc. osób zauważyło korzyści związane ze zmianą nadawania sygnału naziemnej telewizji cyfrowej. W celu korzystania z niej większość posługuje się dekoderem  DVB-T2 – 56,1 proc. Jedynie 33,1 proc. posiada telewizor z odpowiednim dekoderem.

Korzystanie z internetu coraz popularniejsze

Dostęp do internetu zadeklarowało 79,1 proc. badanych. Najwięcej z nich posiada internet stacjonarny – 69,8 proc. Jednak internet mobilny w telefonie komórkowym cieszy się również popularnością – 57,3 proc.

Korzystając z internetu najczęściej przeglądamy strony internetowe, obsługujemy skrzynki mailowe czy korzystamy z mediów społecznościowych.

Użytkownicy internetu cenią sobie także możliwości jakie daje w zakresie internetowych narzędzi szkoleniowych, możliwości poszukiwania pracy, wyszukiwania informacji czy korzystania z zakupów online.

Rachunki z tytułu posiadania dostępu do internetu są różne w zależności od tego, czy dana osoba posiada internet stacjonarny czy mobilny. W przypadku internetu stacjonarnego średnie miesięczne koszty to 59,17 zł, natomiast w przypadku internetu mobilnego- 46,43 zł.

Użytkownicy internetu w większości są zadowoleni z jego parametrów. Najwięcej osób, bo aż 41,3 proc. posiada internet o prędkości  100-999 Mb/s. Jednak aż 20,7 proc. osób nie wie z jakiej prędkości internetu korzysta.

Większa świadomoścć dotyczy internetu mobilnego, gdyż tutaj 75,4 proc. osób wie jakiej wielkości pakiet danych posiada. 17,3 proc. badanych posiada internet mobilny bez limitu danych. Wybór pakietu danych najczęściej powodowany jest jego atrakcyjną ofertą cenową.

Z internetu stacjonarnego na rzecz internetu mobilnego respondenci zrezygnowaliby, gdyby oferta mobilna była atrakcyjniejsza – 27,7 proc. lub gdyby jakość łącza stacjonarnego byłą gorsza – 27,6 proc.

Rezygnację z ionternetu mobilnego spowodowałaby głównie podwyżka kosztów – 26,7 proc.

30,2 proc. osób korzysta z usług wiązanych i najczęściej jest to pakiet dwóch usług.

W skład takich usług najczęściej wchodzę te, które są najpopularniejsze wśród respondentów czyli telefonia komórkowa, telewizja i internet mobilny oraz stacjonarny.

5G i IoT

84,8 proc. osób słyszała o 5G. Jednak większość osób jest zadowolona z parametrów swojego internetu, dlatego nie czuje potrzeby jego poprawy poprzez siec 5G (70,8 proc.). Tym bardziej wiele osób nie zgodziłoby się na postawienie masztu telekomunikacyjnego w pobliżu swojego miejsca zamieszkania –  31 proc. Jednak więcej osób nie widzi w tym żadnego problemu – 44 proc.

O internecie rzeczy – IoT słyszało zaledwie 16 proc. osób.

Większość z nich widzi zastosowanie IoT głównie w inteligentnych miastach – 83,9 proc., inteligentnych sieciach zdrowia – 81,4 proc. i inteligentnych domach -80,2 proc.

Bezpieczeństwo w sieci

Większość ankietowanych ma świadomość tego, jak ważne jest dbanie o bezpieczeństwo w sieci. W przypadku komputerów i laptopów aż 71,5 proc. osób korzysta z oprogramowania antywirusowego. W przypadku telefonów komórkowych jest to 54,3 proc. osób. 68,2 proc. badanych potrafi sprawdzić czy korzysta z bezpiecznego połączenia internetowego.

Badani zwracają również uwagę na prywatność w sieci. Ma ona znaczenie dla ponad 80 proc. osób. 83,9 proc. respondentów zdaje sobie sprawę z tego, że umieszczając informacje o sobie w sieci podaje tam swoje dane osobowe. Prawie 80 proc. osób czyta regulaminy w internecie przed ich akceptacją.

53,4 proc. udostępnia nadal zdjęcia i dane swoich bliskich w sieci. 4,6 proc. Przyznaje, że robi to często.

Klienci zadowoleni z rynku telekomunikacyjnego

Rynek telekomunikacyjny i jego funkcjonowanie zostały pozytywnie ocenione przez badanych. Głównie odpowiada im dopasowanie usług do własnych potrzeb oraz jakość oferowanych usług i dostęp do nich.

23,1 proc. ocenia, że w ostatnim czasie rynek zmienił się na lepsze.

Pełen raport: