4 miliony Polaków używa mObywatel!

82

Cyfryzacja KPRM, jednostka odpowiedzialna za cyfryzację kraju, pochwaliła się, że już 4 miliony mieszkańców Polski korzysta z aplikacji mObywatel.

mObywatel to odzwierciedlenie danych z dowodu osobistego, a nawet trochę więcej. Znajduje się tu imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, numer dowodu osobistego, informacje o tym, jaki organ wydał dokument, datę ważności dowodu, informację o płci, imię ojca, imię matki, nazwisko rodowe matki, miejsce urodzenia, informację o obywatelstwie i miejscu zameldowania oraz zdjęcie z dowodu osobistego.

„Naszą aplikację tworzymy z myślą o wszystkich Polakach – starszych i młodszych. mObywatel przyda się seniorom – znajdą w niej swoje e-recepty, rodzinom – które dzięki aplikacji mają szybki dostęp do Karty Dużej Rodziny, młodzieży – która może korzystać z mLegitymacji. mObywatel to aplikacja dla tych, którzy po prostu cenią wygodę i bezpieczeństwo” – powiedział Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera.

Inne dokumenty, które możliwe są do przechowywania w formie cyfrowej to:

  • mPrawo Jazdy – cyfrowy dokument z odwzorowaniem uprawnień do prowadzenia pojazdów. mPrawo jazdy korzysta z aktualnych danych, które znajdują się w rejestrach państwowych.
  • mPojazd, czyli odzwierciedlenie danych z dowodu rejestracyjnego, polisy OC i karty pojazdu.
  • Licznik punktów karnych – w naszej aplikacji w kilka chwil sprawdzić aktualną liczbę swoich punktów karnych.
  • eRecepty – dzięki nim będąc w aptece, wystarczy tylko wybrać w telefonie, którą e-receptę chcecie zrealizować i pokazać farmaceucie ekran telefonu z wyświetlonym kodem QR.
  • Karta Dużej Rodziny (mKDR) – Karta Dużej Rodziny to popularny system zniżek i uprawnień dla rodzin „3+” – zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.
  • Unijny Certyfikat COVID, czyli zaświadczenie o byciu zaszczepionym, które ułatwia podróżowanie po Unii Europejskiej.
  • Bilety kolejowe – W mObywatelu możesz wyświetlić bilety zakupione w systemie PKP Informatyka: www.bilkom.pl lub bilet.wielkopolskiebilety.pl
  • mLegitymacja szkolna/studencka –  to tak samo ważne dokumenty jak tradycyjne legitymacje – upoważniają do zniżkowych przejazdów, wejść do kin, czy teatrów.

Źródło: gov.pl