TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

2021: będzie drożej

Nowy rok zaczynamy z nadzieją, ale też z podwyżkami, zwiększonymi obciążeniami podatkowymi i opłatami odprowadzanymi na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podsumowujemy najważniejsze zmiany.

Mali i średni przedsiębiorcy będą w przyszłym roku płacić więcej do budżetu państwa i większe rachunki. Wszystkich operatorów telekomunikacyjnych z tego sektora z pewnością najbardziej dotknie podwyżki energii elektrycznej (0d 3,5 do 3,6 proc.) połączony z powrotem opłaty OZE oraz opłata mocowa. Ta ostatnia wzięła się stąd, że w ciągu dnia elektrownie nie nadążają już za potrzebami odbiorców. Potrzebują elastycznych rezerw, a co za tym idzie dodatkowych środków na inwestycje. Firmy zapłacą w związku z tym dodatkowe 0,0937 zł za każdą kWh pobraną w dni robocze od godziny 7:00 do 21:00.

Nieznacznie wzrośnie abonament radiowo-telewizyjny (w skali roku mowa tu o stawkach od 6 do 22 zł), podatek od nieruchomości w 2021 roku może zwiększyć sie nawet o 3,9 proc., wiele gmin zapowiedziało też podniesienie opłat za wywóz śmieci i innych opłat lokalnych, niezwiązanych już jednak z telekomunikacją (np. targowej i uzdrowiskowej).

Minął też czas swobodnego prowadzenia małych firm w formie spółek komandytowych (operatorzy i ich podwykonawcy wykorzystywali tę formę w celu optymalizacji kosztów). Teraz (od 1 stycznia 2021 r.) spółki komandytowe staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), czyli w praktyce ich udziałowcy zostaną opodatkowani dwukrotnie. Co jednak istotne spółka komandytowa będzie mogła zdecydować, że będzie płatnikiem tego podatku od 1 maja 2021 r. Wymaga to rzecz jasna odpowiednich działań już teraz. W przypadku takiej spełnienia odpowiednich wymagań formalnych, nowe przepisy będą obowiązywać spółkę w zakresie uzyskiwanych przychodów i kosztów związanych w jej uczestnictwie od tej właśnie daty.

Do systemu podatkowego wprowadzone zostaną też rozwiązania, które będą dla podatników korzystniejsze niż dotychczasowe: dziewięcioprocentowy CIT (dla rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej w pierwszym roku działalności oraz dla podmiotów mający status małego podatnika, czyli przychody z poprzedniego roku podatkowego poniżej 2 mln euro), ulga na robotyzację, rozliczenie importu towarów na zasadach uproszczonych, „estoński” CIT (istotą tego rozwiązania jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa; przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy woli rozliczać się na starych zasadach), Slim VAT i zmiany w ryczałcie (limit stosowania ryczałtu zostanie podniesiony z 250 000 euro do 2 000 000 euro, a katalog branż i zawodów, które mogą wybrać zryczałtowany sposób rozliczenia z fiskusem został rozszerzony).

Warto też przyjrzeć się wraz z biegłym księgowym zmianom w podatku VAT. Wprowadzone będą między innymi faktury elektroniczne ustrukturyzowane (jednolity w skali kraju format faktury elektronicznej).

Od stycznia zaczną obowiązywać nowe wysokości składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne (oczywiście wyższe od aktualnie obowiązujących). Z podwyżką płatności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od początku 2021 roku muszą liczyć się zarówno młodzi przedsiębiorcy, jak i ci, którzy prowadzący działalność gospodarczą od dłuższego czasu. Związane jest to ze zmianą wysokości podstawy wymiaru składek, która służy ustalaniu wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, obowiązujących w przyszłym roku. Podstawa ta dla nowych firm prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych wyniesie nie mniej niż 840 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2021 r. – 2800 zł), a w przypadku firm prowadzących działalność dłużej niżeli 24 miesiące od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, najniższa podstawa nie może być niższa od 3155,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 5259 zł).

Więcej:

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/podatki-w-2021-roku-najwazniejsze-zmiany

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze