15 operatorów może zostać ukaranych przez UKE

331

 
Biuro prasowe Urzędu Komunikacji Elektronicznej poinformowało, że Prezes UKE zawiadomił i wezwał 15 przedsiębiorców telekomunikacyjnych, na podstawie art. 210 ust. 3, że wszczęte zostało postępowanie w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej i przekazać należy informacje o przychodach za poprzedni rok (chodzi o rok 2015 [przyp.red]). 
Mogą oni zostać ukarani za domniemane niewypełnienie obowiązków informacyjnych dotyczących ich przedsiębiorstw.
Dodatkowej pikanterii nadaje fakt, że w niektórych przypadkach, postępowanie to zostało wszczęte jako wynik udziału operatora w 2 konkursie POPC. Informacja ta zbulwersowała branżę małych operatorów.
Według operatorów natomiast, raporty zostały złożone na czas.  Raportowanie do SIIS rutynowo kończy się w marcu, obejmuje inwestycje za poprzedni rok, a przecież budowa sieci trwa cały czas.
Informacja o wszczęciu powstępowania z wezwaniem do ujawnienia przychodów nie oznacza jednak, że UKE wyda decyzję o nałożeniu kary – może być to działanie prewencyjne i mające na celu postraszyć operatorów.