TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

100 dni MC – co się zmieniło?

Minęło już 100 dni działalności nowego Ministerstwa Cyfryzacji. Z tej okazji ministerstwo postanowiło przypomnieć, nad jakimi projektami obecnie pracuje i jakie wyzwania czekają MC w przyszłości.

Jednym z pierwszych kroków Ministerstwie Cyfryzacji było opracowanie dokumentu „Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych”. Określa on działania, jakie ministerstwo ma zamiar podjąć, by uporządkować obecny chaos kompetencyjny, nadrobić w tym zakresie zaległości i umożliwić każdemu obywatelowi, organizacji czy przedsiębiorcy załatwienie  drogą elektroniczną dowolną sprawę na styku z administracją publiczną.
Uchwalona została Ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (tzw. Ustawa re-use, która otwiera dane dla obywateli). Ma ona kluczowe znaczenie np. dla rozwoju innowacyjnych firm. Ustawa ta nie tylko otwiera możliwość korzystania z danych zgromadzonych w archiwach, bibliotekach czy muzeach, ale pozwala także przedsiębiorcom na darmowe ich pozyskiwanie, przetwarzanie i dalsze udostępnianie, co przy uwzględnieniu danych pogodowych może stanowić ważny impuls do rozwoju wielu innowacyjnych firm.
Na rozpatrzenie przez rząd i parlament czeka przygotowany przez ministerstwo projekt zmian w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Chcemy, by do końca marca ustawa została uchwalona. Ta oczekiwana od trzech lat nowelizacja ma kluczowe znaczenie dla inwestorów, którzy dbają o rozwój sieci telekomunikacyjnej, bez której nie ma przecież postępów w procesach cyfryzacyjnych kraju.
Według MC wskutek zaniedbań poprzedników w kolejnych latach ministerstwo będzie musiało sfinansować z budżetu państwa dokończenie projektu dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (Pl.ID) – w poprzednich latach nie przeprowadzono analiz ile to będzie kosztować i jakie funkcje będzie miał nowy dowód. Ten rok MC chce przeznaczyć na analizy i wybór taniej, ale nowoczesnej koncepcji. Dowody z warstwą elektroniczną Polacy dostaną najpóźniej w marcu 2019 roku.
Ministerstwo przygotowało również założenia strategii cyberbezpieczeństwa, które, jak liczy MC, do końca września mają zostać zaakceptowane przez rząd. MC deklaruje, że bezpieczeństwo obywateli i przedsiębiorców w sieci jest jednym z głównych priorytetów ministerstwa.
Rozpoczęte zostały kolejne nabory, a także przegląd i korekta Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który realizowany będzie do 2020 roku. Ma on pozwolić na przeniesienie Polski na zupełnie inny poziom cyfrowego rozwoju. Choć program już trwa wiadomo, że wymagać będzie poważnych zmian. Chodzi o to, by fundusze unijne  wykorzystane zostały dla zapewnienia trwałego rozwoju kraju na wiele lat, zarówno w wydatkach teleinformatycznych na systemy administracji (z nastawieniem na realizację strategicznych projektów państwowych i usług dla obywateli), jak i w inwestycjach szerokopasmowych oraz poprzez inwestycje w kompetencje cyfrowe, w tym w młodzież i naukę kodowania.
Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z MEN i środowiskiem pozarządowym podjęło prace, by wprowadzić naukę programowania do polskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Efektem jest zmiana podstawy programowej i decyzja o pilotażu w roku 2016 oraz rozpoczęciu regularnej nauki na wszystkich poziomach w 2017 roku.
Przed nowym ministerstwem kolejne wyzwania. Jednym z nich jest  przygotowanie możliwości składania on-line wniosków o wypłatę świadczenia 500+. Ministerstwo podkreśla że chce, by obywatele mogli to zrobić bez konieczności wychodzenia z domu – za pomocą kilku kanałów elektronicznych, również z wykorzystaniem tak popularnej w Polsce bankowości elektronicznej.
Według MC konieczne jest przeprowadzenie kompleksowej inwentaryzacji zasobów teleinformatycznych kraju tak, by z systemów, które obecnie mamy wydobyć możliwie jak najwięcej synergii. Z tego samego powodu dokończyć też należy przeglądy w podległych ministerstwu jednostkach nadzorowanych i instytutach badawczych.
Oprócz tego ministerstwo chce doprowadzić do końca prace nad opóźnioną ustawą o Usługach zaufania, certyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw – chodzi o dostosowanie polskiego prawa do rozporządzenia eIDAS, które niesie wiele korzyści. MC pracuje także nad przygotowaniem rozwiązań legislacyjnych koniecznych do wprowadzenia systemu CEPiK 2.0. Ewidencja w nowej formule ma działać od przyszłego roku.
Źródło: MC
Zdjęcie: mflottdesign.com

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Pieskie życie w telewizji, czyli o czym myśli Kameleon

Wyścig operatorów telewizyjnych trwa. Liczy się technologia, funkcjonalność, czyli sposoby konsumpcji treści, ilość i...

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...