TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

10 lat zmian w Internecie

Według sondażu IBRiS przeprowadzonego dla Fundacji Orange wynika, że co piąty Polak nie potrafiłby żyć bez Internetu. Przez ostatnie 10 lat znacznie zwiększyła się ilość nowoczesnych technologii, co wpłynęło na sposób pozyskiwania informacji i komunikowania się.

W 2005 roku Facebook miał „tylko” 6 mln użytkowników, na YouTube pojawił się pierwszy film, nie było Twittera i smartfonów w powszechnym użyciu. Dziś do największego społecznościowego serwisu video trafia co minutę 300 godzin materiału, dziennie publikowanych jest ok. 800 mln tweetów, a Facebooka używa 1,5 mld ludzi. W 2005 roku polski internauta spędzał w sieci średnio 20 godzin miesięcznie, a w 2014 – prawie 73.
– Jubileusz 10-lecia Fundacji Orange skłonił nas do refleksji na temat zmian, jakie zaszły w świecie od czasu jej powołania. Internet i technologie znacząco wpływały na potrzeby społeczne. Zapewnienie dostępu do nich to pierwszy krok w cyfryzacji. A coraz większą rolę odgrywa rozwój kompetencji, które pozwalają korzystać ze zdobyczy cywilizacji w sposób bezpieczny, pożyteczny i twórczy. – mówi Konrad Ciesiołkiewicz, p.o. prezesa Fundacji Orange.
Jak pokazało badanie sondażowe przeprowadzone na zlecenie Fundacji Orange “Postrzeganie Internetu i nowych technologii”, Internet jest dziś dla Polaków przede wszystkim narzędziem pracy, w dalszej kolejności kanałem komunikacji. Zdaniem respondentów, w ostatnich 10 latach najsilniej wpłynął na zdobywanie wiedzy i informacji (53 proc. badanych), załatwianie spraw finansowych (44 proc.) oraz komunikację ze znajomymi i rodziną (42 proc.).
– Obserwujemy coraz głębsze wrastanie Internetu w codzienne życie Polaków i wpasowywanie go do własnych, zróżnicowanych stylów życia. Duże grupy osób podchodzą do nowych środków komunikowania wybiórczo, rozpatrując je przede wszystkim pod kątem realnej przydatności w życiu prywatnym i zawodowym. – komentuje wyniki dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS, medioznawca. – Jednocześnie widać też wzrost zaufania do sieci – jeszcze nie tak dawno temu większość naszych rodaków obawiała się dokonywania transakcji finansowych online.
Polacy dość chętnie uczą się nowych technologii, choć nie są ich pasjonatami – za takich uważa się niespełna co dziesiąty badany. 5 proc. postrzega je jako niezrozumiałe i nie jest nimi zainteresowane. Na pytanie o obawy związane z rozwojem cyfrowym, prawie jedna piąta respondentów wskazała na ryzyko osłabienia więzi międzyludzkich, 14 proc. boi się nienadążania za tempem zmian. Jednocześnie prawie połowa z nich postrzega technologie jako szansę na rozwój i nie ma przed nim obaw.
Źródło: Fundacja Orange, Polska Szerokopasmowa
Zdjęcie: clarkmortenson.com

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze