1 sierpnia to Dzień Światowej Sieci Internetowej

Światowy Dzień Internetu to doskonała okazja do zbadania procesu cyfryzacji w polskim społeczeństwie oraz do przyjrzenia się temu, co mówią na ten temat dane statystyczne.

Zaawansowanie współczesności jest niewątpliwie ugruntowane w technologiach teleinformatycznych, które stanowią pewne, elastyczne i efektywne medium do dystrybucji informacji. Ułatwiają one nie tylko dostęp do wiedzy na większą skalę, ale również czynią go bardziej przystępnym cenowo.

Postęp w dziedzinie internetu i technologii teleinformatycznych otwiera drzwi do nowych profesji oraz możliwości, co z kolei daje ludziom z całego świata szansę na poprawę swojego statusu zawodowego. Technologie te pełnią rolę katalizatora dla przemian społeczno-ekonomicznych, niewątpliwie otwierając nowe horyzonty i zapoczątkowując nową erę dla pracowników. Aspekty takie jak robotyka, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i powiązane technologie mają znaczący wpływ na kształtowanie naszego miejsca pracy.

Według danych z 2022 r., 93,3 proc. polskich gospodarstw domowych miało dostęp do Internetu, co stanowi wzrost o 0,9 p.p. w porównaniu z rokiem poprzednim. Ten wskaźnik różnił się w zależności od typu gospodarstwa, stopnia urbanizacji, miejsca zamieszkania oraz regionu. Znacznie częściej dostęp do Internetu w domu miały gospodarstwa domowe z dziećmi. Odsetek ten był również nieznacznie wyższy w większych miastach w porównaniu z mniejszymi i wiejskimi, jak również w środkowej Polsce w porównaniu z jej zachodnimi i wschodnimi regionami.

A jak wygląda sytuacja w przedsiębiorstwach? W 2022 r. odsetek firm z dostępem do Internetu szerokopasmowego przekroczył 98 proc., a wszystkie badane duże podmioty (zatrudniające 250 osób lub więcej) miały taki dostęp. Najwyższy wskaźnik dostępu do Internetu zanotowano w województwie opolskim (100 proc.), a najniższy – w łódzkim (97,0 proc.).

Źródło: GUS