Tag: żagrożenia

Wytyczne dla operatorów telekomunikacyjnych odnośnie do planu w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Zaprezentowane przez Radę Ministrów rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń przedstawia wytyczne dotyczące sporządzania wspomnianego dokumentu.

Top Grid