Tag: wyłudzenie

Smishing – SMS-owa forma phishingu

SMS-y od firm kurierskich o dopłatach do przesyłki. SMS-y z policji o nieuregulowanym mandacie. SMSY-y od dostawcy energii o braku w płatnościach...

Top Grid