Tag: wnagrodzenie

Czy Fundusz Cyberbezpieczeństwa zatrzyma specjalistów w sektorze publicznym?

Sejm uchwalił ustawę o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Stworzenie tych przepisów ma umożliwić zatrzymanie specjalistów w sektorze...

Top Grid