Tag: WatchGuard Technologies

RODO wymusza ulepszenia w zakresie monitorowania, analizy i zdolności do wykrywania...

  GDPR, a w konsekwencji RODO, stawia podmioty w Polsce przetwarzające dane osobowe przed nowymi wyzwaniami.   Konieczne stają się: dokonanie analizy ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, weryfikacja...

Top Grid