Tag: CSIRT NASK

Współpraca NASK i Policji w walce z cyberprzestępcami

Państwowy Instytut Badawczy NASK i Komenda Główna Policji współpracują w celu przeciwdziałania cyberprzestępczości. Razem będą wykrywać sprawców, którzy popełniają przestępstwa przy nowoczesnych...

Top Grid