GUS delikatnie koryguje wskazania inflacyjne

34
Skarbonka

Szybki szacunek dotyczący cen towarów i usług w listopadzie 2022 roku opublikowany przez GUS wskazywał, że listopadowa inflacja wyniosła 17,4 proc. Teraz w pełnym zestawieniu nastąpiła delikatna korekta, jednak nadal jest to spadek w stosunku do października 2022 r. Listopadowa inflacja to 17,5 proc.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2022 r.  w porównaniu z listopadem 2021 . wyniosły 17,5 proc. Jest to trochę więcej niż wynikało z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, jednak nadal jest to spadek w porównaniu z 17,9 proc. inflacji w październiku tego roku. Jednak nadal jest to wysoki wskaźnik inflacji i nie daje powodów do zbytniej radości.

Przy rozbiciu na ceny towarów i usług widoczne są różnice między tymi dwoma działami. W przypadku towarów wzrost cen wyniósł 18,8 proc. W przypadku usług było to 13,2 proc.

W porównaniu z miesiącem poprzednim wzrost cen wyniósł 0,7 proc. Po dwóch miesiącach (wrzesień, październik 2022 r.) znacznego wzrostu cen jest to pozytywne zaskoczenie, chociaż nadal wskazuje, że ceny niezmiennie w naszym kraju rosną i daleko nam do lutowego spadku cen o 0,3 proc.

Największy wzrost cen odnotowano w przypadku mieszkań i nośników energii. Tutaj jest to 26 proc. Znaczący jest również wzrost cen żywności i napoi bezalkoholowych – 22,3 proc.

Najniższe wzrosty cen pojawiły się w przypadku odzieży i obuwia – 6,8 proc. oraz łączności – 5 proc.

W łączności za wzrost cen odpowiadają usługi, których ceny wzrosły o 5,4 proc.
Jednak sprzed telekomunikacyjny kolejny raz w tym roku odnotował spadek. Jego ceny są niższe w stosunku do cen sprzed roku o 6,7 proc.

Źródło: stat.gov.pl