Przedstawiciele MiŚOT w Grupie Roboczej ds. Internetu Rzeczy

Grupa Robocza ds. Internetu Rzeczy to forum dialogu administracji rządowej ze stroną społeczną – biznesem, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami akademickimi i naukowo-badawczymi. Od listopada w jej pracach uczestniczą także przedstawiciele lokalnych operatorów. Ze strony Grupy MiŚOT w działania Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy zaangażowane są cztery osoby: Sebastian Kachel, Robert Bączek, Łukasz Biernacki oraz Tomasz Brol. … Czytaj dalej Przedstawiciele MiŚOT w Grupie Roboczej ds. Internetu Rzeczy