Francesco Ungaro z Pexels

Ramowe warunki dostępu do podbudowy słupowej

Pojawiły się decyzje Prezesa UKE w sprawie dostępu operatorów telekomunikacyjnych do podbudowy słupowej . Dotyczą one infrastruktury technicznej należącej do TAURON Dystrybucja...
Paweł Giersz z kancelarii KTW.Legal Płonka Medaj Sobota Radcowie Prawni

Grudniowe zalecenie Komisji (UE) a MiŚOT-y

Zgodnie z zaleceniem Komisji Unii Europejskiej krajowe organy regulacyjne, w naszym przypadku Prezes UKE, powinny przeprowadzić analizę wskazanych rynków. Celem ustalenia jest...

UKE: nowy dyrektor generalny

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował o powołaniu nowego dyrektora generalnego. Został nim doktor Zbigniew Zieliński. Nowy dyrektor generalny UKE...

Nowe warunki aukcji 5G na początku 2021 roku

Na początku 2021 roku powinny zostać przedstawione nowe warunki aukcji 5G - powiedział w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową sekretarz stanu w...

Program Operacyjny Polska Cyfrowa – spotkanie grupy roboczej i materiały szkoleniowe

Na początku grudnia miało miejsce posiedzenie Grupy Roboczej ds. programowania interwencji na lata 2021-27 w ramach celu polityki 3 "Lepiej połączona Europa...

UKE i działania na 2021 rok. Priorytetem aukcja 5G

Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił plan najważniejszych działań przyszłego roku. Na liście znalazło się przeprowadzenie odłożonej aukcji częstotliwości na potrzeby 5G oraz rozszerzenie...

Plan działania prezesa UKE na 2021 rok

Urząd Komunikacji Elekronicznej przedstawił plan działalności swojego prezesa na rok 2021. W załączonym dokumencie czytamy, że najważniejsze cele...

Konferencja KIKE – podsumowanie

Ostatnie dwa dni Wirtualnego Kongresu Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych zajęła XXVII Konferencja KIKE. Oprócz kwestii prawnych, szeroko omówionych przez prawników z kancelarii prawnych itB...

Wideokonferencja UKE dotycząca sprawozdawczości PIT

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza na warsztaty dotyczące Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji, które poprowadzą eksperci UKE. Spotkania w formie wideokonferencji zostały podzielone na...

Okiem UKE

Ostatnie dwa dni trwającego kongresu przedsiębiorców telekomunikacyjnych poświęcone są sprawom, które szczególnie zajmują małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. Za ich merytoryczną zawartość...

POPULARNE