Prezes NASK zrezygnował

Jarosław Tyc, prezes zarządu NASK S.A. (spółki zależnej NASK PIB), złożył rezygnację ze stanowiska. Została ona przyjęta przez radę nadzorczą instytutu 14...

OSE. Uczniowie w Świętochłowicach otrzymali tablety

Państwowy Instytut Badawczy NASK, operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, przekazał tablety wraz z dostępem do internetu szkole w Świętochłowicach. NASK...

OSE. 25 tabletów trafiło do Zespołu Szkół Zawodowych numer 3 ...

25 tabletów wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem oraz usługą bezpłatnego, mobilnego internetu, o wartości ponad 24 tys. zł trafiło do Zespołu Szkół Zawodowych...

Szkoły w powiecie myślenickim otrzymały sprzęt multimedialny

Do szkół w powiecie myślenickim trafił sprzęt multimedialny. Szkoły otrzymały tablety wraz z dostępem do internetu w ramach tzw. Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE.

Postępowanie NASK dotyczące alternatywnych łączy – otwarcie kopert

Postępowanie, w którym NASK szuka operatorów, którzy na okres 12 miesięcy uruchomią tzw. usługę alternatywną polegającą na świadczeniu szkołom usługi szerokopasmowego dostępu...

NIK o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. „Jakość usług jest niewystarczająca”

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się powstawaniu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Jak ocenia realizację projektu? I czy jakość świadczonych usług jest na zadowalającym poziomie?

OSE. 3 tys. tabletów trafi do szkół

MEN przekaże 3 tys. tabletów z dostępem do internetu 120 wybranym szkołom. - To sprzęt pochodzący z puli 40 tys. tabletów, które...
radczyni prawna Kamila Mizera

Prawny punkt widzenia na opóźnienia w budowie OSE – rozmowa z...

Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przez Projekt MdO odnotowuje dziś opóźnienia. Pojawia się temat kar umownych, a z drugiej strony słyszymy, że wszystkiemu...

MdO i wrześniowe podłączenia

We wrześniu mali i średni operatorzy telekomunikacyjni zrzeszeni w projekcie MdO podłączyli do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 114 placówek oświatowych. Łącznie MdO ma...

Kto pod kim dołki kopie, czyli lokalne problemy MiŚOT-ów

Współpraca między małymi i średnimi operatorami telekomunikacyjnymi to idea, o której słyszymy często na branżowych konferencjach i zjazdach MiŚOT. W praktyce oznacza...

POPULARNE