Grudniowe zmiany prawa telekomunikacyjnego – przegląd

21 grudnia wchodzą w życie zmiany w ustawie prawo telekomunikacyjne, które dotyczą wszystkich dostawców usług telekomunikacyjnych. Przygotowaliśmy ich szybki przegląd.

Grudniowe zmiany dotyczące wzorców umów abonenckich

Operatorzy, nie dajcie się zaskoczyć! W grudniu czekają Was zmiany dotyczące wzorców umów abonenckich wynikające ze zmiany ustawy prawo telekomunikacyjne, która miała...

Jeszcze bez PKE – grudniowe zmiany w prawie telekomunikacyjnym

W grudniu operatorów czekają zmiany dotyczące abonentów i wzorców umów abonenckich wynikające ze zmiany ustawy, która miała już wówczas nie obowiązywać.

PKE. Zmiana terminu wejścia w życie ustawy

PKE ma zostać ogłoszone do dnia 21 grudnia 2020 r. Wcześniej ministerstwo informowało, że operatorzy będą mieli 2 miesiące na zapoznanie się...

Prawny punkt widzenia na opóźnienia w budowie OSE – rozmowa z...

Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przez Projekt MdO odnotowuje dziś opóźnienia. Pojawia się temat kar umownych, a z drugiej strony słyszymy, że wszystkiemu...

Ankieta KIKE dotycząca wykorzystania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych sprzętu producentów spoza Unii...

W związku z konsultacjami projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej...

Jak dzielny Leon o słupy wojował – rozmowa z Marcinem Kuczerą,...

Trwają konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie zmiany opłat za dostęp do słupów Tauron Dystrybucja z kwoty 4,50 zł na 1,73...

Nowe prawo dotyczące komunikacji elektronicznej na Wirtualnej Konferencji KIKE

Najważniejszą zmianą jaka czeka operatorów w tym roku jest planowane wdrożenie do polskiego porządku prawnego Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. Związanym z tym...

Ile zapłacą operatorzy telewizji kablowych? Są wątpliwości

W związku z uchwalonym niedawno przepisami ustawy Tarczy antykryzysowej 3.0 operatorzy telewizji kablowych mają poważne wątpliwości co do tego czy wnosić jedną...

INFORMACJE I ZALECENIA DLA ISP W ZWIĄZKU Z AKTUALNĄ SYTUACJĄ...

Raz jeszcze, zwięźle i w jednym dokumencie: INFORMACJE I ZALECENIA DLA ISP W ZWIĄZKU Z AKTUALNĄ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ – wybrane aspekty...

POPULARNE